Valné zhromaždenie ZPVVO 2017

  . Kategória Uncategorised

 

V pracovnej časti valného zhromaždenia delegáti schválili správu o činnosti a hospodárení zväzu za minulé obdobie, zmenu stanov a stanovili zameranie činnosti zväzu na roky 2017-2018.

 

 

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu