VUKI a.s.

VUKI a.s.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36
www.vuki.sk

Výskumný ústav káblov a izolantov, predchodca VUKI a.s., vznikol v roku 1950 ako výskumná základňa podnikov Kablo v bývalom Československu. Neskôr sa stal jedným z podnikov koncernu Závodov silnoproudé elektrotechniky Praha. Svojou činnosťou preukázal vysokú úroveň výskumu i tým, že prví štyria DrSc., vo vednom odbore Elektrotechnológia v bývalom Československu, boli z VUKI. V súčasnosti pokračuje vo výskume, ale špecializovanou výrobou, v ktorej využíva vlastné know-how, sa stal súčasťou slovenskej elektrotechniky. Viaceré výrobky sú chránené patentami a boli ocenené na rôznych podujatiach (Zlatá Incheba, Slovak Gold, Elosys, Zlatý Ampér, Inovatívny čin roka 2009).
VUKI je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 (1998), enviromentu ISO 14 001 a Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (MŠ SR, 2009).

english

Research Institute of Cables and Insulating Materials, predecessor of VUKI a.s. was established in 1950 as R&D basis for electro and cable industry in former Czechoslovakia. At the actual time VUKI a.s. use to utilize of the large know-how of his predecessor in engineering production of special cables, wires and varnishes as realization of own R&D activities. Most of products hold a patent and achieved home and international awards (Gold Incheba, Slovak Gold, Elosys, Amper, Inovative Act of the Year 2009).
VUKI, a.s., has been the holder of an ISO 9001 certificate since 1998 and of an ISO 14001 certificate since 2010. In 2010 VUKI a.s., obtain. approval certification for R&D activity according to state accreditation.

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu