VIPO a.s.

VIPO a.s.

Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske
www.vipo.sk

VIPO a.s. vznikla v roku 1992 transformáciou Ústavu racionalizácie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, ktorý bol založený v roku 1974. Ťažisko podnikateľských aktivít firmy spočíva vo výrobe strojov a zariadení pre výrobu pneumatík, strojov pre opracovanie a montáž uhlíkových komutátorových kief pre elektrické motory a vo výrobe tavných, disperzných

Slovnaft VÚRUP, a.s.

Slovnaft VÚRUP, a.s.

Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23
www.vurup.sk

Spoločnosť Slovnaft VÚRUP, a.s. sa už viac ako 50 rokov zaoberá výskumom, vývojom a poskytovaním služieb v oblastiach analýz motorových palív, analýz zložiek životného prostredia a merania procesných veličín prenosnou technikou.

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
www.slm.sk

Slovenská legálna metrológia prostredníctvom vlastných špecializovaných kalibračných a skúšobných laboratórií poskytuje služby v nasledujúcich oblastiach:
- výskum, vývoj a inovácia metód prenosu hodnôt meracích jednotiek a stupníc z národných etalónov na ďalšie etalóny a

NES Nová Dubnica s.r.o.

NES Nová Dubnica s.r.o.

M. Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica
www.nes.sk

Firma NES Nová Dubnica s.r.o. s tradíciou od roku 1992 dodáva moderné elektrotechnické zariadenia s nízkou energetickou náročnosťou prakticky do všetkých oblastí priemyslu. Aplikáciou týchto zariadení sa dajú ušetriť nemalé prostriedky na elektrickej energii ako aj na skvalitnení technologického procesu. Okrem vlastnej produkcie má NES ako

MicroStep, s.r.o.

MicroStep, s.r.o.

Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
www.microstep.eu

Spoločnosť MicroStep, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1991 ťažiskovo zaoberá výskumom, vývojom a výrobou CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami (rezanie plazmou, plameňom, vodným lúčom a laserom).
Výrobky firmy predstavujú sofistikované produkty s vysokou mierou pridanej hodnoty. Firma sa za roky svojej existencie

IPM ENGINEERING, s.r.o.

IPM ENGINEERING, s.r.o.

Sokolská 12, 960 01 Zvolen
www.ipmeng.sk

IPM ENGINEERING, s.r.o. poskytuje vývojové a konštrukčné služby spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú výrobou a vývojom nových výrobkov (cestných a stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, oceľových konštrukcií, rôznych prípravkov, liniek, dopravnej a manipulačnej techniky, špeciálnej techniky, pre automobilový, letecký priemysel,

Rýchly kontakt

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Geologická 1
821 06 Bratislava 1

>> zobraziť všetky konktakty
>> zobraziť zväčšenú mapu