Awards Obtained

Science and Technology Award

award of the Slovak Republic Ministry of Education, Science, Research and Sport

The Science and Technology Personality

Ing. Jozef Sáraz, VUSAPL, a. s., Nitra (2002)
Ing. Ladislav Komora, CSc. VUP, a. s., Prievidza (2003)
Ing. Vladimíra Papajová, VUTCH-Chemitex s. r. o., Žilina (2004)
Ing. Štefan Boháček, PhD., VUPC, a. s., Bratislava (2006)
prom. chemik Bohumil Kotlárik,CSc., VUKI, a. s., Bratislava (2007)
Ing. František Kolenič, PhD., PZ, a. s., Bratislava (2008)
Ing. Peter Líška, VUJE, a. s., Trnava (2009)
Ing. Alexander Varga, PhD., MicroStep, s. r. o. (2010)
host. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD., PZ, a. s., Bratislava (2011)
Ing. Jaromír Jezný, PhD., ZTS VVU a. s., Košice (2012)
prof. Ing. Ľudovít Kupča, CSc., VUJE, a. s., Trnava (2013)
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Žilinská univerzita v Žiline (2013)
Ing. Rastislav Havrila, PhD., EVPU, a. s., Nová Dubnica (2016)
Ing. Ľudmila Balogová, VUTCH-CHemitex, s. r. o., Žilina (2017)
Ing. Juraj Gigac, PhD., VUPC, a. s., Bratislava (2018)
Ing. Marek Franko, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2019)

The Science and Technology Personality Younger Than 35 Years

Ing. Tomáš Kliment, VUJE, a. s., Trnava (2003)
Ing. Branislav Hatala, VUJE, a. s., Trnava (2004)
Ing. Rastislav Havrila, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2005)
Ing. Ján Molitoris, ZTS VVU, Košice, a.s. (2006)
Ing. Rastislav Kaštier, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2007)
Ing. Martin Hraško, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2008)
Ing. Branislav Zigmund, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2009)
Ing. Radoslav Zajac, PhD., VUJE, a. s., Trnava (2011)
Ing. Vladimír Kováč, VIPO, a. s., Partizánske (2013)
Ing. Rastislav Baláž, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2016)
Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2017)
Ing. Jozef Ilončiak, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2018)
Ing. Marián Mičúch, PhD. EVPÚ, a. s., Nová Dubnica(2019)

Lifelong Merits in Science and Technology

Ing. Marián Dugovič VUJE, a. s., Trnava (2003)
Doc. Ing. Jozef Kuchta, CSc., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2004)
Ing. Štefan Kačmáry, ZPVVO, Bratislava (2005)
Ing. Leopold Duchovič, CSc., VIPO, a. s., Partizánske (2006)
Ing. Milan Králik, CSc., VUTCH-Chemitex s. r. o. (2007)
RNDr. Dušan Budzák, VUCHV, a. s., Svit (2007)
Ing. Igor Chovan, ZPVVO, Bratislava (2008)
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2009)
Ing. Miroslav Kavala, CSc., VUP, a. s., Prievidza (2011)
Ing. Jozef Šesták, CSc., VUTCH-Chemitex s. r. o. Žilina (2012)
Ing. Mária Fišerová, PhD., VUPC, a. s., Bratislava (2013)
prof. Ing. Peter Magvaši, CSc., Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta – za celoživotné zásluhy o rozvoj výskumu, vývoja a technických riešení v priemysle SR (2013)
Dr.h.c., prof., Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT-Biomedical Engineering s. r. o., Košice (2017)
Ing. Peter Michlík, CSc., VUCHV, a. s., Svit (2018)
Ing. Otto Verbich, PhD., VUKI a. s. (2019)

The Scientific-Technological Team of the Year

EVPÚ, a. s. Nová Dubnica (2003)
ZTS VVU Košice, a. s. (2004, 2008)
VUJE, a. s. Trnava (2005, 2007)
PZ, a. s., Bratislava (2006)
MicroStep s. r. o., Bratislava (2009)
Kolektív úseku výskumu a vývoja výkonovej elektroniky EVPÚ, a. s. (2010)
VUCHV, a. s.,Svit (2011) (Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.)
Kolektív úseku výskumu a vývoja – Sekcia Obnoviteľných zdrojov energie, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2012)
Kolektív projektu prúdového zdroja pre napájanie magnetov synchrotrónu EVPÚ, a. s. (2013)
Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2016)
Vedecko-technický tím VUJE, a. s., Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD. (2017)
Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s. za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku (2018)
Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj mechatronické systémy, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Martina Hraška, PhD. (2019)

Science Popularizer

doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.,  VÚPC, a.s. Bratislava (2017)
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline (2018))
Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií (2018)

Innovative Act of the Year

award of the Slovak Republic Ministry of Economy

Product innovation

2009

VUKI, a.s. Bratislava
za silové a signálne bezhalogenové káble LOCA

2010

EVPÚ, a. s., Nová Dubnica / ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky za súťažný návrh „Trakčný vozidlový transformátor typu T1T-4900-25/2×1700“

2011

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s., Svit
za Polypropylénové vlákna Kalcifil – micro/nano

2012

VIPO, a. s.
Strojná linka – DUPLEX APEX TRUCK
za strojné zariadenie umožňujúce výrobu polotovarov používaných pri zhotovovaní nákladných pneumatík.

PR Krajné s. r. o.,
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Svit
Za komplexnú linku na spracovanie a materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov

2013

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava
Za Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO

VUKI, a. s., Bratislava
Za Nové konštrukcie káblov pre priemyselné aplikácie a spoľahlivý prenos energie a signálov v náročných prostrediach

2014

1. miesto
VUKI, a. s., Bratislava
Za Vodouriediteľné ekologické impregnanty Wasol na impregnáciu vinutí elektrických strojov za studena

2015

2. miesto
VUKI, a. s., Bratislava
Za nové impregnanty určené pre impregnáciu vinutí elektromotorov a transformátorov.

3. miesto
KWD, s. r. o.
Za banský koľajový žeriav určený na manipuláciu s ťažkými bremenami.

2016

1. miesto
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava
Za Elektrónovo lúčový zvárací komplex „PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG“

2. miesto
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Za Viacsystémový menič pre napájanie chladiarenských kontajnerov

3. miesto
VUKI, a. s., Bratislava
Za Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením

2017

1. miesto
Biomedical Engineering, s. r. o., Košice
Implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu – náhrada medzistavcovej platničky

2018

1. miesto
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ , a. s., Bratislava
Za Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G

3. miesto
VUKI a. s., Bratislava
Za Nové ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami

Technological innovation

2007

PZ, a.s. Bratislava
za technológiu zvárania výmenníkov tepla elektrónovým lúčom

2010

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., za súťažný návrh: „High-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva“

2014

1. miesto
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Za Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu

2. miesto
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s., Svit
Za Laboratórnu linku na povrchovú úpravu plazmou

2015

1. miesto
Matador Industries, a. s., Dubnica nad Váhom
Za aplikáciu kolaboratívneho robota.

2016

3. miesto
BIONT, a. s., Bratislava
Za Produkčný terč určený pre diagnostiku onkologických ochorení

Innovation of services

2007

VUZ-PI Bratislava
za databázový systém „Welder Passport Manager“

2008

VUJE, a.s. Trnava
za simulátor pre výcvik operátorov elektrárne EVO

2009

SLCP Consulting, s.r.o. Žilina
za simulačnú hru MILK RUN

2013

Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica
Za Služby na overovanie a kalibráciu cestných radarových rýchlomerov

2014

2. miesto
VUJE, a. s., Trnava
Za Školenia a výcvik pracovníkov úseku elektro atómovej elektrárne Bohunice na simulátore SWING EBO

2015

2. miesto
Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica
Za originálne riešenie metrologickej kontroly vážiacich zariadení na báze tabletov s dotykovým ovládaním.

3. miesto
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava
Za výučbový portál e-learning, určený je na celoživotné vzdelávanie v profesiách zváračský inžinier, technológ a špecialista.

International Cooperation

2009

VUJE, a.s. Trnava
za projekt dlhodobej bezpečnej prevádzky JE Pakš

2012

Žilinská univerzita v Žiline
Za Mikrofluidický čip pre izoláciu rakovinových buniek zo vzorky krvi

Special Award

2012

Product Innovation
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava
Za Automatizovaný technologický komplex PZ VESSELWELD 2000

National price for quality

award by the ÚNMS SR

2001 – Slovnaft VURUP, a. s., Bratislava
2002 – Slovnaft VURUP, a. s., Bratislava
2006 – SUTN, Bratislava
2007 – SLM, n. o., Banská Bystrica
2015 – CEIT Biomedical Engineering, s. r. o.

Quick contact

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Contact us

Are you interested in becoming ARDIO's member? Do you have questions concerning research and development projects? Would you like to know how ARDIO can help your organization?