ARDIO’s Members

ARDIO’s member list as of 31. 11. 2019

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica

www.evpu.sk

IPM ENGINEERING, s.r.o.

Sokolská 12, 960 01 Zvolen

www.ipmeng.sk

MicroStep, s.r.o.

Tomášikova 28, 821 01 Bratislava

www.microstep.eu

NES Nová Dubnica s.r.o.

M. Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica

www.nes.sk

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5

www.pzvar.sk

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

www.slm.sk

VIPO a.s.

Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

www.vipo.sk

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, P.O.Box 153, 934 39 Levice

www.vuez.sk

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava

www.vuje.sk

VUKI a.s.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36

www.vuki.sk

VÚRUP, a.s.

Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23

www.vurup.sk

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina

www.vutch.sk

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

www.vupc.sk

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Južná trieda 95, 041 24 Košice

www.ztsvvuke.sk

Other members

Beset, s. r. o., Bratislava
Biomedical Engineering, s. r. o., Košice
BIONT, a. s., Bratislava
KWD, s. r. o., Zvolen
MATADOR Industries, a. s., Dubnica nad Váhom
ME – Inspection SK, s. r. o., Bratislava
MicroStep – HDO, s. r. o., Bratislava
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. (VÚCHV, a. s.), Svit
Výskumný ústav spojov, n. o. (VÚS, n. o.), Banská Bystrica
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o. (W&TM, s. r. o.), Žilina
Žilinská univerzita v Žiline

Quick contact

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Contact us

Are you interested in becoming ARDIO's member? Do you have questions concerning research and development projects? Would you like to know how ARDIO can help your organization?