Získané ocenenia

Cena za vedu a techniku

cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Jozef Sáraz, VUSAPL, a. s., Nitra (2002)
Ing. Ladislav Komora, CSc. VUP, a. s., Prievidza (2003)
Ing. Vladimíra Papajová, VÚTCH-Chemitex s. r. o., Žilina (2004)
Ing. Štefan Boháček, PhD., VÚPC, a. s., Bratislava (2006)
prom. chemik Bohumil Kotlárik, CSc., VUKI, a. s., Bratislava (2007)
Ing. František Kolenič, PhD., PZ, a. s., Bratislava (2008)
Ing. Peter Líška, VUJE, a. s., Trnava (2009)
Ing. Alexander Varga, PhD., MicroStep, s. r. o. (2010)
host. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD., PZ, a. s., Bratislava (2011)
Ing. Jaromír Jezný, PhD., ZTS VVÚ a. s., Košice (2012)
prof. Ing. Ľudovít Kupča, CSc., VUJE, a. s., Trnava (2013)
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Žilinská univerzita v Žiline (2013)
Ing. Rastislav Havrila, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2016)
Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-Chemitex, s. r. o., Žilina (2017)
Ing. Juraj Gigac, PhD., VÚPC, a. s., Bratislava (2018)
Ing. Marek Franko, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2019)
Ing. Dana Rástočná-Illová, PhD., VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina (2020)
Ing. Ján Tuška, Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica (2021)

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Tomáš Kliment, VUJE, a. s., Trnava (2003)
Ing. Branislav Hatala, VUJE, a. s., Trnava (2004)
Ing. Rastislav Havrila, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2005)
Ing. Ján Molitoris, ZTS VVÚ, Košice, a.s. (2006)
Ing. Rastislav Kaštier, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2007)
Ing. Martin Hraško, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2008)
Ing. Branislav Zigmund, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2009)
Ing. Radoslav Zajac, PhD., VUJE, a. s., Trnava (2011)
Ing. Vladimír Kováč, VIPO, a. s., Partizánske (2013)
Ing. Rastislav Baláž, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2016)
Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2017)
Ing. Jozef Ilončiak, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2018)
Ing. Marián Mičúch, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica( 2019)
Ing. Filip Pastorek, PhD., Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline (2020)
Ing. Libor Trško, PhD., Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline (2021)
Ing. Jakub Kraľovanec, PhD., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (2022)

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Ing. Marián Dugovič, VUJE, a. s., Trnava (2003)
Doc. Ing. Jozef Kuchta, CSc., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2004)
Ing. Štefan Kačmáry, ZPVVO, Bratislava (2005)
Ing. Leopold Duchovič, CSc., VIPO, a. s., Partizánske (2006)
Ing. Milan Králik, CSc., VÚTCH-Chemitex s. r. o. (2007)
RNDr. Dušan Budzák, VÚCHV, a. s., Svit (2007)
Ing. Igor Chovan, ZPVVO, Bratislava (2008)
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2009)
Ing. Miroslav Kavala, CSc., VÚP, a. s., Prievidza (2011)
Ing. Jozef Šesták, CSc., VÚTCH-Chemitex s. r. o. Žilina (2012)
Ing. Mária Fišerová, PhD., VÚPC, a. s., Bratislava (2013)
prof. Ing. Peter Magvaši, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta – za celoživotné zásluhy o rozvoj výskumu, vývoja a technických riešení v priemysle SR (2013)
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT-Biomedical Engineering s. r. o., Košice (2017)
Ing. Peter Michlík, CSc., VÚCHV, a. s., Svit (2018)
Ing. Otto Verbich, PhD., VUKI a. s. (2019)

Vedecko-technický tím roka

EVPÚ, a. s. Nová Dubnica (2003)
ZTS VVÚ Košice, a. s. (2004, 2008)
VUJE, a. s. Trnava (2005, 2007)
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava (2006)
MicroStep, s. r. o., Bratislava (2009)
Kolektív úseku výskumu a vývoja výkonovej elektroniky EVPÚ, a. s. (2010)
VÚCHV, a. s.,Svit (2011)
Kolektív úseku výskumu a vývoja – Sekcia Obnoviteľných zdrojov energie, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2012)
Kolektív projektu prúdového zdroja pre napájanie magnetov synchrotrónu EVPÚ, a. s. (2013)
Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica (2016)
Vedecko-technický tím VUJE, a. s., Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD. (2017)
Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s. za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku (2018)
Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj mechatronické systémy, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Martina Hraška, PhD. (2019)
Tím Ing. Tomáša Fodreka, Prvá zváračská a. s., Bratislava (2020)
Tím Ing. Aleny Kozákovej, VUKI a. s. v Bratislave (2022)

Popularizátor vedy

doc. Ing. Štefan Šteller, CSc.,  VÚPC, a.s. Bratislava (2017)
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline (2018))
Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií (2018)

Inovatívny čin roka

cena ministra hospodárstva SR

Výrobková inovácia

2009

VUKI, a.s. Bratislava
za silové a signálne bezhalogenové káble LOCA

2010

EVPÚ, a. s., Nová Dubnica / ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky za súťažný návrh „Trakčný vozidlový transformátor typu T1T-4900-25/2×1700“

2011

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s., Svit
za Polypropylénové vlákna Kalcifil – micro/nano

2012

VIPO, a. s.
Strojná linka – DUPLEX APEX TRUCK
za strojné zariadenie umožňujúce výrobu polotovarov používaných pri zhotovovaní nákladných pneumatík.

PR Krajné s. r. o.,
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Svit
Za komplexnú linku na spracovanie a materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov

2013

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava
Za Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO

VUKI, a. s., Bratislava
Za Nové konštrukcie káblov pre priemyselné aplikácie a spoľahlivý prenos energie a signálov v náročných prostrediach

2014

1. miesto
VUKI, a. s., Bratislava
Za Vodouriediteľné ekologické impregnanty Wasol na impregnáciu vinutí elektrických strojov za studena

2015

2. miesto
VUKI, a. s., Bratislava
Za nové impregnanty určené pre impregnáciu vinutí elektromotorov a transformátorov.

3. miesto
KWD, s. r. o.
Za banský koľajový žeriav určený na manipuláciu s ťažkými bremenami.

2016

1. miesto
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava
Za Elektrónovo lúčový zvárací komplex „PZ EBW TWIN AUTOMATIC SYSTEM IG“

2. miesto
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Za Viacsystémový menič pre napájanie chladiarenských kontajnerov

3. miesto
VUKI, a. s., Bratislava
Za Ekologický impregnant NAB/UV-1K pre kombinované vytvrdzovanie elektrickým prúdom a UV žiarením

2017

1. miesto
Biomedical Engineering, s. r. o., Košice
Implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu – náhrada medzistavcovej platničky

2018

1. miesto
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ , a. s., Bratislava
Za Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G

3. miesto
VUKI a. s., Bratislava
Za Nové ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami

2020

3. miesto
VUKI a. s.
VUKOL N – nová generácia zalievacích polyuretánových hmôt pre elektrické aplikácie. Rýchlo tuhnúca živica /Fast curin resin/ s vysokou tepelnou vodivosťou vytvrdzovaná za studena, tzv.cold-casting system
Nová sada polyuretámových zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel -VUKOL N predstavuje materiály s vyššími úžitkovými a enviromentálnymi parametrami používané na zalievanie a zapúzdrenie elektrotechnických zariadení, malých alebo stredných transformátorov, kondenzátorov, cievok, elektroniky alebo autobatérií. Vyznačujú sa extrémne krátkou dobou vytvrdzovania, nižšou enenrgetickou náročnosťou prípravy a použitie, určené pre progresívne ekologické aplikácie v oblasti ekonomického ukladania alternatívnej energie, e-mobility a spracovania modernými technológiami.

Technologická inovácia

2007

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Bratislava
za technológiu zvárania výmenníkov tepla elektrónovým lúčom

2010

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., za súťažný návrh: „High-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva“

2014

1. miesto
EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Za Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu

2. miesto
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s., Svit
Za Laboratórnu linku na povrchovú úpravu plazmou

2015

1. miesto
Matador Industries, a. s., Dubnica nad Váhom
Za aplikáciu kolaboratívneho robota.

2016

3. miesto
BIONT, a. s., Bratislava
Za Produkčný terč určený pre diagnostiku onkologických ochorení

Inovácia služieb

2007

VUZ-PI Bratislava
za databázový systém „Welder Passport Manager“

2008

VUJE, a.s. Trnava
za simulátor pre výcvik operátorov elektrárne EVO

2009

SLCP Consulting, s.r.o. Žilina
za simulačnú hru MILK RUN

2013

Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica
Za Služby na overovanie a kalibráciu cestných radarových rýchlomerov

2014

2. miesto
VUJE, a. s., Trnava
Za Školenia a výcvik pracovníkov úseku elektro atómovej elektrárne Bohunice na simulátore SWING EBO

2015

2. miesto
Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica
Za originálne riešenie metrologickej kontroly vážiacich zariadení na báze tabletov s dotykovým ovládaním.

3. miesto
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava
Za výučbový portál e-learning, určený je na celoživotné vzdelávanie v profesiách zváračský inžinier, technológ a špecialista.

2019

1. miesto
VUJE, a. s.
Simulátor vlastnej spotreby elektrickej stanice Križovany pre praktický výcvik prevádzkových elektrikárov slúži pre praktický výcvik personálu elektrickej stanice za účelom zvyšovania spoľahlivosti a bezpečnosti jej prevádzky. Simulátor obsahuje elektrický model vlastnej spotreby stanice vrátane automatík, blokád, ochrán a poruchovej signalizácie s možnosťou diaľkového aj miestneho ovládania. Umožňuje zvyšovať sebadôveru obsluhy elektrickej stanice vo svoje schopnosti a zvyšovať praktické zručnosti pri zriedkavých a zložitých manipuláciách ako aj pri riešení poruchových a havarijných stavov. Tým prispieva k zvyšovaniu kvalifikácie personálu stanice, čo má vplyv na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti celej elektrizačnej prenosovej sústavy, zníženie počtu mimoriadnych udalostí spôsobených zlými manipuláciami a minimalizovanie prevádzkových nákladov na tieto udalosti.

Medzinárodná kooperácia

2009

VUJE, a.s. Trnava
za projekt dlhodobej bezpečnej prevádzky JE Pakš

2012

Žilinská univerzita v Žiline
Za Mikrofluidický čip pre izoláciu rakovinových buniek zo vzorky krvi

Mimoriadne ocenenie

2012

Výrobková inovácia
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava
Za Automatizovaný technologický komplex PZ VESSELWELD 2000

Národná cena za kvalitu

cena ÚNMS SR

2001 – Slovnaft VURUP, a. s., Bratislava
2002 – Slovnaft VURUP, a. s., Bratislava
2006 – SUTN, Bratislava
2007 – SLM, n. o., Banská Bystrica
2015 – CEIT Biomedical Engineering, s. r. o.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?