Profily členov

Členská základňa ZPVVO k 31. 12. 2019

Beset, spol. s r.o.

Jelenia 18, 81105 Bratislava, Slovenská republika

www.beset.sk

Biomedical Engineering, s.r.o.

Tolstého 3, 040 01 Košice, Slovenská republika

www.biomedicalengineering.sk

BIONT, a.s.

Karloveská 63, 842 29 Bratislava 4, Slovenská republika

www.biont.sk

EVPÚ, a. s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

www.evpu.sk

IPM ENGINEERING, s.r.o.

Sokolská 12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

www.ipmeng.sk

K W D s. r. o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

www.kwd.sk

MATADOR Industries, a.s.

Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

www.matador-group.eu

ME-Inspection SK, spol. s r.o.

Drobného 25A/3585, 841 01 Bratislava, Slovenská republika

www.me-inspection.sk

MicroStep, s.r.o.

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

www.microstep.sk

NES Nová Dubnica s.r.o.

M. Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica

www.nes.sk

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika

www.pzvar.sk

Slovenská legálna metrológia, n. o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.slm.sk

VIPO a.s.

Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika

www.vipo.sk

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice, Slovenská republika

www.vuez.sk

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika

www.vuje.sk

VUKI a.s.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36, Slovenská republika

www.vuki.sk

VÚRUP, a.s.

Vlčie hrdlo, P.O.BOX 50, 820 03 Bratislava 23, Slovenská republika

www.vurup.sk

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina, Slovenská republika

www.vutch.sk

Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

WestEnd Gate, Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika

www.vupc.sk

Výskumný ústav spojov, n. o.

Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

www.vus.sk

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM )

Dlhá 1011/88D, 010 09 Žilina, Slovenská republika

www.wtm.sk

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Južná trieda 95, 041 24 Košice, Slovenská republika

www.ztsvvu.eu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika

www.uniza.sk

Ďalší členovia

MicroStep – HDO, s. r. o., Bratislava
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. (VÚCHV, a. s.), Svit

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?