História

História vzniku a činnosti zväzu

^
2000
 • ustanovujúce zhromaždenie zástupcov organizácií priemyselného výskumu a vývoja v Trnave k založeniu ZPVVO
 • zápis ZPVVO do registra zamestnávateľských združení na MV SR
 • vstup ZPVVO do Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
^
2001
 • vstup ZPVVO do Združenia priemyselných zväzov Slovenska (následne Zväz priemyslu Slovenska)
^
2002
 • zapojenie zástupcov ZPVVO do prípravy a riadenia štátnych programov VaV
^
2003
 • účasť zástupcov ZPVVO v expertnej komisii na novelizácii zákona č.132/2002 Z.z. o vede a technike a zákona č.203/2001 o Agentúre na podporu VaT
 • vymenovanie zástupcu ZPVVO za predsedu Správnej rady Inovačného fondu, n. f.
^
2004
 • účasť odborníkov ZPVVO na vypracovaní prognostickej štúdie rozvoja VaT do roku 2020 za oblasť priemyselného VaV a obnoviteľných zdrojov energie
^
2005
 • vstup ZPVVO do Republikovej únie zamestnávateľov
 • vstup ZPVVO do Združenia podnikateľov Slovenska
^
2006
 • účasť zástupcov ZPVVO na vypracovaní Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
 • zapojenie ZPVVO do formulovania zamerania sektorových operačných na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rámci čerpania ŠF EU
^
2007
 • zapojenia odborníkov ZPVVO do rozpracovania Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030
^
2008
 • účasť ZPVVO na vypracovaní novely zákona č.172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory VaV
^
2009
 • účasť ZPVVO na vypracovaní zákona č.185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj
 • účasť zástupcov ZPVVO na formulovaní zamerania a koordinácii výziev APVV v rámci programu VMSP
^
2010
 • participácia ZPVVO na vypracovaní priorít ZPS za oblasť výskumu, vývoja a inovácií
^
2011
 • udelenie štátneho vyznamenania – Pribinov kríž I.triedy prezidentovi ZPVVO a generálnemu riaditeľovi EVPÚ,a. s,. doc. Ing. Jozefovi Budayovi, CSc.
^
2012
 • zvolenie prezidenta ZPVVO za predsedu Výboru pre vedu, výskum a inovácie pri RUZ
^
2013
 • participácia ZPVVO na vypracovaní Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 SK)
^
2014
 • participácia na vypracovaní Operačného programu výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 (OP VaI)
 • podpísanie memoranda o spolupráci ZPVVO a ZSVZS
^
2015
 • participácia na vypracovaní Akčného plánu implementácie RIS3 SK na roky 2014-2016
 • podpísanie memoranda o spolupráci ZPVVO a CVTI SR
 • menovanie zástupcu RUZ(ZPVVO) do Rady Výskumnej agentúry a Rady Technologickej agentúry
^
2016
 • participácia na vypracovaní Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko
^
2017
 • menovanie zástupcu RUZ (ZPVVO) do Stálej komisie Rady vlády SR pre VTaI pre implementáciu RIS3
 • menovanie zástupcov ZPVVO do Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu návrhov ŠPVV a do pracovných skupín pre jednotlivé ŠPVV pre rok 2017 – 2022
^
2018
 • participácia na vypracovaní Implementačného plánu RIS3 SR a domén inteligentnej špecializácie na roky 2017-2020
 • zapojenie odborníkov ZPVVO do vypracovania návrhu Akčného plánu inteligentného priemyslu SR na roky 2017-2020
 • zapojenie odborníkov ZPVVO do vypracovania návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2017-2022
 • vymenovanie zástupcu ZPVVO do Expertnej skupiny na prípravu zámeru nového zákona o SAV
^
2019
 • vymenovanie zástupcu ZPVVO do Pracovnej skupiny pre vypracovanie Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky
 • účasť zástupcu ZPVVO na príprave založenia združenia Európske centrum digitálnych inovácií na Slovensku (ECDI) a formovaní návrhu Stanov združenia ECDI

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť