Poslanie a ciele

Poslanie a ciele ZPVVO

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia v zmysle zákona 83/1990 Zb. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení.
Poslaním a hlavným cieľom ZPVVO je najmä:
N
obhajovať záujmy svojich členov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi a organizáciami, ktoré sa dotýkajú prípravy strategických, koncepčných a rozvojových zámerov vedy, výskumu, inovácií a systému ich financovania, ako aj  prípravy mladej generácie pre priemyselnú prax,
N
zastupovať svojich členov pri príprave a prerokovaní výskumno-vývojových programov v rámci vednej, technickej a priemyselnej politiky s orgánmi štátnej správy a ich agentúrami,
N
koordinovať činnosť a spoluprácu s jednotlivými sektormi vedy a techniky pri príprave strategických, koncepčných a rozvojových zámerov výskumu, vývoja a inovácií a prípravy mladej generácie pre priemyselnú prax, koordinovať spoluprácu s príslušnými agentúrami podporujúcimi vedu a výskum pri príprave a realizácii rozhodujúcich výskumných programov, podporovať rozvoj technickej normalizácie a jej harmonizácie s EÚ, koordinovať rozvoj skúšobníctva, metrológie a presadzovať systémy kvality, podporovať rozvoj informatizácie a digitalizácie priemyslu, hospodárstva a verejnej správy SR, napomáhať rozvoju medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
N
v spolupráci so štátnou správou, koordinačnými orgánmi a miestami rozvíjať nástroje a kontakty podporujúce účasť zväzu a jeho členov v medzinárodných programoch a organizáciách,
N
vykonávať prognostické, koncepčné, analytické a výskumné činnosti v oblasti vedy, techniky a inovácií v priemysle,
N
zúčastňovať sa tvorby a novelizácie právnych predpisov, súvisiacich s činnosťou členov, presadzovať prostredníctvom zamestnávateľských zväzov a Republikovej únie zamestnávateľov SR rozširovanie priamych a nepriamych nástrojov štátnej podpory priemyselného výskumu, vývoja a inovácií, napomáhať zjednoteniu formulácií a cieľov vo sfére výskumu, vývoja a inovácií formou konzultácií a diskusií so zamestnávateľskými zväzmi a organizáciami a vnútro zväzovými diskusiami, seminármi a konferenciami.
N
zjednocovať záujmy a odstraňovať rozpory medzi členmi Zväzu;
N
informovať členov o závažných poznatkoch vo všetkých oblastiach činnosti;
N
pôsobiť v záujme členov Zväzu podľa ich rozhodnutí a potrieb.

Systémové väzby súčinnosti ZPVVO pri koordinácii výskumu a vývoja v SR

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť