Aktuality

3. spoločné rokovanie Prezídia a DR ZPVVO

Dňa 28. 09. 2023 sa uskutočnilo 3. spoločné rokovanie Prezídia a DR ZPVVO v  Kaštieli Čereňany. Predmetom rokovania bolo prerokovanie návrhov na Cenu MŠVVaŠ SR za VaT 2023, dokumenty VAIA ÚV SR: „Revízia výdavkov a kompetencií vo VVI“ a „Záväzná metodika riadenia ,...

Rady vlády SR pre vedy, techniku a inovácie

Dňa 06. septembra 2023 sa konalo prvé zasadanie Koordinačnej platformy Rady vlády SR pre vedy, techniku a inovácie, na ktorom boli odovzdané členom platformy menovacie dekréty podpísané predsedom vlády SR Ľ. Ódorom. Za členov koordinačnej platformy boli vymenovaní Dr....

Zameranie činnosti

Zameranie činnosti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií na roky 2022-2023 Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili...

Príspevok v Bulletine OIML

Prvýkrát v histórii Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vo svojom periodiku číslo 3 vydanom v júli 2021 (OIML BULLETIN VOLUME LXI I • NUMBER 3 • JULY 2021) predstavila unikátne riešenie zo Slovenska, ktoré v súčasnosti vo svete nemá obdobu. Článok...

Novozvolené Prezídium ZPVVO a novozvolená DR ZPVVO

Na základe výsledku volieb Prezídia ZPVVO a Dozornej rady (DR) ZPVVO na Valnom zhromaždení (VZ) ZPVVO, ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2021, sa po ukončení VZ ZPVVO zišlo na svojom prvom mimoriadnom spoločnom zasadnutí novozvolené Prezídium ZPVVO a novozvolená DR ZPVVO. V...

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?