Užitočné odkazy

Republiková únia zamestnávateľov

Digital Park III
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
tel: +421 2 33014280-3
fax: +421 2 33014690
mail: sekretariat@ruzsr.sk
web: www.ruzsr.sk

Združenie podnikateľov Slovenska

Cukrová 14
813 39 Bratislava
Slovenská Republika
Tel.: +421 2 59 32 43 44, +421 2 59 32 43 43
Fax.: +421 2 59 32 43 50

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
www.cvtisr.sk

HORIZONT 2020
Lamačská cesta 8/A
3. posch. / č. 343
Mgr. Iveta Hermanovská
02/69 253 169
iveta.hermanovska@cvtisr.sk

CREPČ / CREUČ
Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č.441
Mgr. Ľudmila Hrčková
02/69 253 143
ludmila.hrckova@cvtisr.sk

Open Access
Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č. 439
Ing. Jozef Dzivák
02/69 253 112
jozef.dzivak@cvtisr.sk

SK CRIS / CIP VVI
Lamačská cesta 8/A
2. posch. / č. 212
Ing. Danica Zendulková
02/69 253 133
danica.zendulkova@cvtisr.sk

PATLIB
Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č. 437
PhDr. Ľubomír Kucka
02/69 253 108
lubomir.kucka@cvtisr.sk

SLORD
Brusel
Mgr. Andrej Kurucz
andrej.kurucz@cvtisr.sk
lubomir.kucka@cvtisr.sk

CRZP a APS
Lamačská cesta 8/A
2. posch. / č. 220
Mgr. Július Kravjar
02/69 253 206
julius.kravjar@cvtisr.sk

MATLAB
Lamačská cesta 8/A
2. posch. / č. 220
Mgr. Július Kravjar
02/69 253 206
julius.kravjar@cvtisr.sk

Transfer technológií
Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č. 437
Mgr. Miroslav Kubiš
02/69 253 110
miroslav.kubis@cvtisr.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Stromová 1, 813 30   Bratislava
Tel. +421 2/59374111, e-mail: info@minedu.sk
www.minedu.sk

Sekcia vedy a techniky
Andrej Rusnák (poverený riadením sekcie)
Tel.: 02/59374 711
sekretariat.svt@minedu.sk

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Rastislav Igliar (generálny riaditeľ sekcie)
Tel.: 02/59374 561
sekretariat.ssfeu@minedu.sk

APVV

Sekretariát: +421 2 572 04 501
E-mail: agentura@apvv.sk
www.apvv.sk

Adresa sídla
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07  Bratislava

Korešpondenčná adresa
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04
839 04  Bratislava 32

Výskumná agentúra

Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry
 Ing. Stanislav Sipko
Sekretariát generálneho riaditeľa
Telefón: +421 2/210 13 200
E-mail: kancelariagr@vyskumnaagentura.sk

Poštová adresa
Výskumná agentúra
Sliačska 1
831 02 Bratislava
GPS súradnice: 48.172313, 17.126403
https://www.vyskumnaagentura.sk

Podateľňa
Podateľňa Výskumnej agentúry sa nachádza na prízemí Sliačska 1, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2/210 13 600
Pondelok – piatok od 8:00 do 15:30
Obedňajšia prestávka trvá od 11:30 do 12:00

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
www.mhsr.sk

Ústredňa
02/4854 1111

Podateľňa MH SR
pondelok – piatok: 08.30 – 11.30 h. 12.00 – 15.00 h.

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ing. Martin Húska
generálny riaditeľ
02/4854 7121
02/4854 7221
monika.nemcekova@mhsr.sk

Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií
Ing. Mgr. Miriam Letašiová
generálna riaditeľka
02/4854 7142
alzbeta.lipovska@mhsr.sk

Odbor inovácií a aplikovaného výskumu
Mgr. Martin Svoboda
riaditeľ odboru
02/4854 1803
martin.svoboda@mhsr.sk

Technologická agentúra – SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk
web: www.siea.sk

Sekcia inovácií
Pracovisko: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

INOVAČNÝ FOND n. f.

zapísaný v registri neinvestičných fondov pod č. OVVS-501/48/97-NF

 Adresa:
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
IČO: 31820824
DIČ: 2021281350
Tel. č.: 02/4854 1537 v čase od 9:00 – 14:00
E-mail: spravca@inovacnyfond.sk
www.inovacnyfond.sk

Inovačný fond n. f. poskytuje podporu nositeľom projektov vo forme poskytnutia návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok. Podporuje riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochrana patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou s reálnou nádejou uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu.

 

Rýchly kontakt

+421 02 456 41 451

+421 905 532 736

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť