Zloženie orgánov ZPVVO

Prezídium ZPVVO

Dr. h. c., Ing. Peter Fodrek, PhD., hosť. prof., prezident

Ing. Štefan Boháček, PhD., viceprezident

prof. Ing. Andrej Czán, PhD., člen(od 17. 05. 2023)
Ing. Marek Franko, PhD., člen
Ing. Martin Kele, člen
Ing. Peter Líška, člen
Ing. Juraj Orth, člen
Ing. Jozef Tóth, člen
Ing. Alexander Varga, PhD., člen

 

Dozorná rada

doc.Ing. Jaromír Markovič, PhD., predseda

Ing. Peter Duchovič, člen
Ing. Martin Budzák, člen

Generálny sekretár

Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., 

Zloženie Prezídia ZPVVO, Dozornej rady ZPVVO, generálni sekretári

2000 – 2002

Prezídium:
Ing. Ján Korec, CSc. – prezident (do 11. 5. 2001)
Ing. Jozef Buday,CSc. – ZPVVO (od 11. 5. 2001)
Ing. Jozef Sáraz – viceprezident
Doc. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Ing. Jozef Šesták, CSc.
Ing. Marián Dugovič (od 11. 5. 2001)

Dozorná rada:
Ing. Štefan Boháček, PhD. – predseda
Ing. Leopold Duchovič, CSc.
Ing. Ján Masár, CSc.

Generálny sekretár: Ing. Štefan Kačmáry
Výkonný sekretár: Ing. Igor Chovan (od 1.7.2002)

2002 – 2004

Prezídium:
Ing. Jozef Buday, CSc. – prezident
Ing. Marián Dugovič
Ing. Jozef Sáraz – viceprezident
Ing. Jozef Šesták, CSc.
Doc. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

Dozorná rada:
Ing. Štefan Boháček, PhD. – predseda
Ing. Leopold Duchovič, CSc.
Ing. Ján Masár, CSc.

Generálny sekretár: Ing. Štefan Kačmáry
Výkonný sekretár: Ing. Igor Chovan

2004 – 2006

Prezídium:
Ing. Štefan Boháček, PhD.
Ing. Jozef Buday, CSc. – prezident
Ing. Marián Dugovič – viceprezident
Ing. Jozef Sáraz
Ing. Jozef Šesták, CSc.

Dozorná rada:
Ing. Milan Bugáň
Ing. Leopold Duchovič, CSc. – predseda
Ing. Peter Fodrek, PhD.

Generálny sekretár:
Ing. Štefan Kačmáry (do 14.4.2005)
Ing. Igor Chovan (od 15.4.2005)
Výkonný sekretár: Ing. Igor Chovan (do 14.4.2005)

2006 – 2008

Prezídium:
Ing. Štefan Boháček, PhD.
h.doc. Ing. Jozef Buday, CSc. – prezident
Ing. Marián Dugovič
Ing. Jaroslav Markovič
Doc. Ing. František Mátel, CSc.
Ing. Jozef Šesták, CSc.

Dozorná rada:
Ing. Milan Bugáň
Ing. Leopold Duchovič, CSc.
Ing. Peter Fodrek, PhD.

Generálny sekretár: Ing. Igor Chovan

2008 – 2010

Prezídium:
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. – prezident
Ing. Peter Fodrek, PhD. – viceprezident
Ing. Jozef Šesták, CSc.
Ing. Štefan Boháček, PhD.
Ing. Matej Korec
Ing. Jaromír Markovič

Dozorná rada:
Ing. Leopold Duchovič, CSc. – predseda
Doc. Ing. František Mátel, CSc.
Ing. Milan Bugáň

Generálny sekretár: Ing. Igor Chovan

2010 – 2012

Prezídium:
Ing. Štefan Boháček, PhD.
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. – predseda
Ing. Peter Fodrek, PhD. – viceprezident
Ing. Jaromír Jezný
Ing. Matej Korec, PhD., MBA
Ing. Jaromír Markovič
Ing.Jozef Šesták, CSc.

Dozorná rada:
Ing.Milan Bugáň – predseda
Ing. Peter Duchovič
Ing. Miroslav Kavala, CSc.

Generálny sekretár: Ing. Igor Chovan

2012 – 2014

Prezídium:
Ing. Štefan Boháček, PhD.
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. – prezident
hosť.prof. Ing. Peter Fodrek, MSc, PhD. – viceprezident
Ing. Jaromír Jezný, PhD.
Ing. Matej Korec, PhD.,MBA
Ing. Jozef Šesták, CSc.
Ing. Alexander Varga, PhD.

Dozorná rada:
Ing. Jaromír Markovič, PhD. – predseda
Ing. Peter Duchovič
Ing. Martin Budzák

Generálny sekretár: Ing. Igor Chovan

2014 – 2016

Prezídium:
Ing. Štefan Boháček, PhD.
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. – prezident
hosť.prof. Ing. Peter Fodrek,, PhD. – viceprezident
Ing. Jaromír Jezný, PhD.
Ing. Peter Liška
Ing. Jozef Šesták, CSc.
Ing. Alexander Varga, PhD.

Dozorná rada:
Ing. Jaromír Markovič, PhD. – predseda
Ing. Peter Duchovič
Ing. Martin Budzák

Generálny sekretár: Ing. Igor Chovan

2016 – 2021

Prezídium:
Ing. Štefan Boháček, PhD. – viceprezident (od 31. 3. 2021)
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. – prezident (do 31. 3. 2021)
hosť. prof. Ing. Peter Fodrek., PhD. – viceprezident (do 31. 3. 2021),
prezident (od 31. 3. 2021)
Ing. Jaromír Jezný, PhD.
Ing. Peter Liška
Ing. Jozef Šesták, CSc.
Ing. Alexander Varga, PhD.
Ing. Martin Kele
Bc. Danica Fleischerová (do 10.9.2017)
Ing. Jozef Tóth (od 11.9.2017)
Ing. Marek Franko, PhD. (od 31. 3. 2021)

Dozorná rada:
Doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. – predseda
Ing. Peter Duchovič
Ing. Martin Budzák

Generálny sekretár:
Ing. Igor Chovan (do 30. 6. 2018)
Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. (od 1. 7. 2018)

2021 – 2026

Prezídium:

Ing. Štefan Boháček, PhD. – viceprezident
Dr.h.c. hosť. prof. Ing. Peter Fodrek,., PhD., hosť prof.  – prezident
Ing. Marek Franko, PhD., člen
Ing. Martin Kele
Ing. Peter Liška
Ing. Juraj Orth
Ing. Dana Rástočná-Illová, PhD., (do 31. 12. 2021)
Ing. Jozef Tóth
Ing. Alexander Varga, PhD.

Dozorná rada:
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. – predseda
Ing. Peter Duchovič
Ing. Martin Budzák

Generálny sekretár:
Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?