Výhody členstva

Čo Vám prinesie členstvo v ZPVVO

N
Včasný prístup k legislatíve SR v rámci procesu medzirezortného pripomienkového konania a ako členská organizácia prostredníctvom ZPVVO možnosť vzniesť pripomienky a pozmeňujúce návrhy k pripravovaným zákonom a ďalším legislatívnym predpisom v SR.
N
Včasný prístup k legislatíve EÚ v rámci procesu pripomienkového konania a ako členská organizácia prostredníctvom ZPVVO možnosť vzniesť pripomienky a pozmeňujúce návrhy k pripravovaným nariadeniam a ďalším legislatívnym predpisom EÚ.
N
Prístup k informáciám z rôznych oblastí najmä hospodárskeho života SR dôležitých pre podnikateľský sektor, ktoré distribuuje Republiková únia zamestnávateľov SR, ktorej je ZPVVO členom.
N
Aktuálne a včasné informácie týkajúce sa podnikateľského prostredia súvisiace s oblasťou výskumu, vývoja a inováciami (VVI).
N
Aktuálne a včasné informácie z prostredia MŠVVaŠ SR a MH SR týkajúce sa VVI.
N
Aktuálne informácie o výzvach a stave ich vyhodnotenia v rámci existujúcich agentúr – APVV, Výskumná agentúra, SIEA – Technologická agentúra, výzvy SŠF MŠVVaŠ SR a SŠF MH SR, SPPaI MH SR(napr. inovačné vochery) a SVT MŠVVaŠ SR (napr. stimuly pre VaV). Výzvy z oblasti inovačných projektov (Inovačný fond, n.f.) a pod.
N
Poradenstvo v oblasti VVI.
N
Informácie a poradenstvo o súťažiach týkajúcich sa oceňovania významných výsledkov výskumu a vývoja a ich uplatnenia v praxi a výsledkov v oblasti inovácií.
N
Propagácia činnosti a dosiahnutých výsledkov v oblasti VVI na www stránke ZPVVO.
N
Pravidelné informácie o aktivitách rôznych inštitúcií a združení týkajúcich sa VVI.
N
Informácie a pozvánky na rôzne vedecké a odborné konferencie doma a v zahraničí.
N
Pravidelný monitoring noviniek z oblasti VVI, ktoré nám sprostredkovávajú rôzne organizácie.
N
Sprostredkovávanie informácií a záverov z rokovaní štátnych a verejných orgánov, komisií a pracovných skupín, v ktorých má zastúpenie ZPVVO resp. RÚZ SR, ktoré sa zaoberajú problematikou vedy, výskumu, vývoja a inovácií, podnikateľským prostredím a súvisiacimi problémami (napr. RV pre VTI, HSR vlády SR, SKS3, Rady VA a TA, Rada pre TV, Monitorovací výbor OP II a pod.

Rýchly kontakt

+421 02 456 41 451

+421 905 532 736

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť