Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení.

Aktuality

Zameranie činnosti

Zameranie činnosti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií na roky 2022-2023 Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili...

Príspevok v Bulletine OIML

Prvýkrát v histórii Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vo svojom periodiku číslo 3 vydanom v júli 2021 (OIML BULLETIN VOLUME LXI I • NUMBER 3 • JULY 2021) predstavila unikátne riešenie zo Slovenska, ktoré v súčasnosti vo svete nemá obdobu. Článok...

Novozvolené Prezídium ZPVVO a novozvolená DR ZPVVO

Na základe výsledku volieb Prezídia ZPVVO a Dozornej rady (DR) ZPVVO na Valnom zhromaždení (VZ) ZPVVO, ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2021, sa po ukončení VZ ZPVVO zišlo na svojom prvom mimoriadnom spoločnom zasadnutí novozvolené Prezídium ZPVVO a novozvolená DR ZPVVO. V...

Voľba nového Prezidenta a Viceprezidenta ZPVVO

ZPVVO oznamuje, že Prezídium ZPVVO zvolilo na svojom riadnom zasadaní dňa 31. marca 2021, namiesto zosnulého Dr. h. c., doc. Ing. Jozefa Budaya, CSc., za nového Prezidenta ZPVVO Dr. h. c., Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?