Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení.

Aktuality

Zmluvný partner Slovenského centra digitálnych inovácií

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je zmluvným partnerom Slovenského centra digitálnych inovácií. Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe...

3. spoločné rokovanie Prezídia a DR ZPVVO

Dňa 28. 09. 2023 sa uskutočnilo 3. spoločné rokovanie Prezídia a DR ZPVVO v  Kaštieli Čereňany. Predmetom rokovania bolo prerokovanie návrhov na Cenu MŠVVaŠ SR za VaT 2023, dokumenty VAIA ÚV SR: „Revízia výdavkov a kompetencií vo VVI“ a „Záväzná metodika riadenia ,...

Rady vlády SR pre vedy, techniku a inovácie

Dňa 06. septembra 2023 sa konalo prvé zasadanie Koordinačnej platformy Rady vlády SR pre vedy, techniku a inovácie, na ktorom boli odovzdané členom platformy menovacie dekréty podpísané predsedom vlády SR Ľ. Ódorom. Za členov koordinačnej platformy boli vymenovaní Dr....

Zameranie činnosti

Zameranie činnosti Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií na roky 2022-2023 Činnosť Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, v súlade s dlhodobým poslaním zväzu, bude rozvíjať úlohy, ktoré pre podnikateľskú a decíznu sféru vymedzili...

Príspevok v Bulletine OIML

Prvýkrát v histórii Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vo svojom periodiku číslo 3 vydanom v júli 2021 (OIML BULLETIN VOLUME LXI I • NUMBER 3 • JULY 2021) predstavila unikátne riešenie zo Slovenska, ktoré v súčasnosti vo svete nemá obdobu. Článok...

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?