Informácie

Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu – vývoja – inovácií v Slovenskej republike

okt 24, 2019

Zamestnávatelia uvedení v prílohe tohto dokumentu deklarujú týmto materiálom spoločný postoj a jednotné stanovisko na riešenie hlavných problémov v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Spoločne predkladajú návrh požadovaných krokov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Inovácie sú základným nástrojom zvyšovania konkurencieschopnosti. Sú výsledkom angažovanosti
priemyslu a jeho schopnosti aplikovať’ výsledky vedy, výskumu a vývoja. V súčasnosti je možné vnímať vo svete silnú akceleráciu inovácii a nastupujúce technologické trendy ju budú‘ ešte viac umocňovať. Úspešnosť firiem a následne aj krajín v budúcich rokoch je závislá len od toho, ako dokážu zvládnuť tieto výzvy.

Súčasný stav výskumu a vývoja a inovácii v Slovenskej republike považujeme za neuspokojivý a bez jeho zásadných zmien nie je možné dosiahnuť úspešný a konkurencieschopný rozvoj Slovenskej republiky do budúcnosti.

Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja VVI v SR.pdf