Informácie

Nezištná pomoc pre Slovensko

máj 26, 2020

ZPVVO ako členská organizácia Republikovej únie zamestnávateľov SR podporilo boj s koronavírusom darom zariadení, ktoré boli vyvinuté v rámci priemyselného výskumu a vývoja v našej členskej organizácii EVPÚ, a. s. , Nová Dubnica.

V boji proti novému koronavírusu bude v rezorte obrany pomáhať nový inteligentný systém merania telesnej teploty a ďalších päť špecializovaných prístrojov.

Inteligentný systém merania telesnej teploty, ktorý je schopný odmerať teplotu v priebehu jednej minúty až 100 ľuďom, je výsledkom výskumu a vývoja a je vyvinutý v spolupráci s EVPÚ Defence, a. s.

Druhým zariadením, ktoré je výsledkom spolupráce v rámci výskumu a vývoja s Ústavom pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, je prístroj – generátor vyrábajúci a dodávajúci chorým kyslík a vodík, potrebné pri liečbe srdcovo-cievnych a respiračných ochorení vrátane ochorenia CIVID-19.

Zariadenia odovzdali prezident RÚZ SR, RNDr. M. Kiraľvarga, MBA a prezident ZPVVO, doc. Ing. J. Buday, CSc . predstaviteľom vlády SR, predsedovi vlády SR I. Matovičovi a ministrovi obrany SR J. Naďovi dňa 13. mája 2020.

Pri tejto príležitosti sa konala aj tlačová beseda všetkých menovaných, kde predstavili uvedené zariadenia. Tlačová beseda bola vysielaná v priamom prenose na stanici TA3.