Informácie

Príspevok v Bulletine OIML

okt 6, 2021

Prvýkrát v histórii Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vo svojom periodiku číslo 3 vydanom v júli 2021 (OIML BULLETIN VOLUME LXI I • NUMBER 3 • JULY 2021) predstavila unikátne riešenie zo Slovenska, ktoré v súčasnosti vo svete nemá obdobu. Článok na str. 38 – 46 popisuje systém novej generácie  metrologickej kontroly na čerpacích staniciach, ktorý v rámci svojho výskumu vyvinula Slovenská legálna metrológia, n. o. v spolupráci so strojníckymi fakultami Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach.

Slovenská legálna metrológia, n. o. aktívne pôsobí v Číne, na Taiwane, v Indii, Izraeli, Taliansku, Anglicku a ďalších štátoch a v spolupráci s Physikalisch-Technische Bundesanstalt (SRN) zavádza systémy metrologickej infraštruktúry v Libanone, Palestíne a Ukrajine.

Distribúcia OIML Bulletinu do 130 štátov sveta potvrdí postavenie Slovenskej legálnej metrológie, n. o. vo svete a zároveň prispeje k prezentácii vedecko výskumného potenciálu Slovenska.

Príspevok pod názvom „New generation of system for the metrological control of fuel dispensers“ autorov Jaromír Markovič, Jozef Živčák, Milan Sága, Tomáš Kliment, Štefan Král, v prípade záujmu, si môžete prečítať a stiahnuť tu: