Informácie

Rady vlády SR pre vedy, techniku a inovácie

sep 11, 2023

Dňa 06. septembra 2023 sa konalo prvé zasadanie Koordinačnej platformy Rady vlády SR pre vedy, techniku a inovácie, na ktorom boli odovzdané členom platformy menovacie dekréty podpísané predsedom vlády SR Ľ. Ódorom. Za členov koordinačnej platformy boli vymenovaní Dr. h. c., Ing. Peter Fodrek, PhD., hosť prof., Prezident ZPVVO ak zástupca RÚZ, Ing. Štefan Boháček, PhD, viceprezident ZPVVO ako zástupca AZZZ  a Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD,  GS ZPVVO ako zástupca ZPVVO