Informácie

Voľba nového Prezidenta a Viceprezidenta ZPVVO

apr 6, 2021

ZPVVO oznamuje, že Prezídium ZPVVO v zmysle §14 Stanov Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií zvolilo na svojom riadnom zasadaní dňa 31. marca 2021, namiesto zosnulého Dr. h. c., doc. Ing. Jozefa Budaya, CSc., za nového Prezidenta ZPVVO Dr. h. c., Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof., generálneho riaditeľa spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., a za Viceprezidenta ZPVVO Ing. Štefana Boháčeka, PhD., predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti VÚPC, a. s.“