Beset, spol. s r.o.

Beset, spol. s r.o.

Jelenia 18, 81105 Bratislava, Slovenská republika

www.beset.sk

Spoločnosť Beset, s.r.o. sa zaoberá výskumom a vývojom informačných a komunikačných technológií (IKT), ich riešením pre zber, úpravu a analýzu veľkého množstva údajov, bezpečnosťou IKT, automatizáciou, výrobnými procesmi, ERP systémami. Od roku 1993 patrí k významným dodávateľom IT riešení na slovenskom trhu. V roku 1994 bola prvou IT spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala certifikát kvality poľa ISO 9001. V 90-tych rokoch 20.storočia, ako pobočka významnej anglickej spoločnosti ICL, dodávala hardvér, softvér, poskytovala konzultácie a školenia pri realizácii PHARE projektov. Od roku 1997 spoločnosť rozšírila portfólio o implementáciu podnikových ERP riešení pre výrobné podniky na Slovensku. Po roku sa postupne z dodávateľa hardvéru preorientovala na vývoj, implementáciu, dodávku a podporu informačných systémov na mieru pre významné inštitúcie na Slovensku. Japonská spoločnosť Fujitsu prevzala firmu v roku 2002 a o dva roky ju predala slovenskému subjektu. Vtedy sa zmenil názov spoločnosti na Beset.

Beset má viac ako 50 zamestnancov s centrálou v Bratislave. Na pobočke v Banskej Bystrici má špecializované výskumno-vývojové pracovisko, ktoré sa zaoberá výskumom IKT riešení pre zber, úpravu a analýzu veľkého množstva údajov so zameraním na ekonomické údaje. Na pobočke v Trenčíne je pracovisko zamerané na ERP systémy a IT bezpečnosť. Od roku 2005 je držiteľom certifikátu pre informačnú bezpečnosť podľa ISO 27001 aj certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Od roku 2009 disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti pre vyšší stupeň utajenia „Dôverné“. V roku 2015 sa spoločnosť zamerala na trendy a moderné postupy, začala spoluprácovať s vedeckými organizáciami a získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Certifikát systému manažmentu IT služieb podľa ISO 20000 pribudol v roku 2017. Už viac ako 25 rokov kontinuálne udržiava systémové prístupy, prispôsobuje sa trendom, optimalizuje všetky činnosti a procesy v organizácii pri poskytovaní produktov a služieb.

Najvýznamnejšie výsledky

Beset, spol s r.o. riešila v rokoch 2015-2018 so spoločnosťou Merchant, s.r.o., projekt v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj MŠVVaŠ SR, s názvom: Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0 – AV-SFactory. Východiskom výskumných prác bola rozsiahla analýza potrieb výrobných podnikov dunajského regiónu. Poukázala na širokú skupinu požiadaviek a problémov výrobného cyklu. Medzi hlavné výzvy patrí zníženie nákladov, vyplývajúcich z prestojov počas modifikácie výrobných procesov, zníženie času trvania zásahu, či už servisného alebo modifikačného, zvýšenie kvality interakčného rozhrania medzi operátorom a výrobným procesom. Významnou je aj problematika a požiadavka na komplexné prepojenie výrobných procesov s manažérskymi informačnými systémami, ako aj zavedenie metodík prediktívneho predpovedania porúch a prestojov.

Transfer výstupov do praxe

Intenzívna interakcia s malými a strednými výrobnými firmami, najmä z oblasti automotive, ale aj s poprednými výskumnými pracoviskami významných európskych i celosvetových spoločností (BSH, Airbus, Festo, atď. ) potvrdila vhodnosť voľby metodík a postupov výskumu z projektu AV-SFactory. Prejavilo sa to ich záujmom o spoluprácu s tímom z Beset, spol s.r.o. a snahou o vytvorenie zastrešujúcich štruktúr kooperujúcich tímov (klastra) európskeho významu.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť