Beset, spol. s r.o.

Beset, spol. s r.o.

Jelenia 18, 81105 Bratislava, Slovenská republika

www.beset.sk

Spoločnosť Beset, s. r. o. sa zaoberá výskumom a vývojom informačných a komunikačných technológií (IKT), ich riešením pre zber, úpravu a analýzu veľkého množstva údajov, bezpečnosťou IKT, automatizáciou, výrobnými procesmi, ERP systémami. Od roku 1993 patri k významným dodávateľom IT riešení na slovenskom trhu.V roku 1994 bola prvou IT spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala certifikát kvality podľa ISO 9001. V 90-tych rokoch 20. storočia,ako pobočka významnej anglickej spoločnosti ICL, dodávala hardvér, soft ver, poskytovala konzultácie a školenia pri realizácii PHARE projektov. Od roku 1997 spoločnosť rozšírila portfólio o implementáciu podnikových ERP riešení pre výrobne podniky na Slovensku. Po roku sa postupne z dodávateľa hardvéru preorientovala na vývoj, implementáciu, dodavku a podporu informačných systémov na mieru pre významne inštitúcie na Slovensku. Japonska spoločnosť Fujitsu prevzala firmu v roku 2002 a o dva roky ju predala slovenskému subjektu. Vtedy sa zmenil názov spoločnosti na Beset. Beset ma viac ako 50 zamestnancov s centrálou v Bratislave. Na pobočke v Banskej Bystrici ma špecializovane výskumno-vývojové pracovisko, ktoré sa zaoberá výskumom IKT riešení pre zber, úpravu a analýzu veľkého množstva údajov so zameraním na ekonomické údaje. Na pobočke v Trenčíne je pracovisko zamerane na ERP systémy a IT bezpečnosť. Od roku 2005 je držiteľom certifikátu pre informačnú bezpečnosť podľa ISO 27001 aj certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Od roku 2009 disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti pre vyšší stupeň utajenia „Dôverne“. V roku 2015 sa spoločnosť zamerala na trendy a moderne postupy, začala spolupracovať s vedeckými organizáciami a získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Certifikát systému manažmentu IT služieb podľa ISO 20000 pribudol v roku 2017. Už viac ako 25 rokov kontinuálne udržiava systémové prístupy, prispôsobuje sa trendom, optimalizuje všetky činnosti a procesy v organizácii pri poskytovaní produktov a služieb.

 

Najvýznamnejšie výsledky

Beset, spol. s r. o. riešila v rokoch 2015 – 2018 so spoločnosťou Merchant, s. r. o., projekt v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj MŠVVaŠ SR, s názvom: Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0 – AV-SFactory. Východiskom výskumných prác bola rozsiahla analýza potrieb výrobných podnikov dunajského regiónu. Poukázala na širokú skupinu požiadaviek a problémov výrobného cyklu. Medzi hlavne výzvy patri zníženie nákladov, vyplývajúcich z prestojov počas modifikácie výrobných procesov, zníženie času trvania zásahu, či už servisného alebo modifikačného, zvýšenie kvality interakčného rozhrania medzi operátorom a výrobným procesom. Významnou je aj problematika a požiadavka na komplexne prepojenie výrobných procesov s manažérskymi informačnými systémami, ako aj zavedenie metodik prediktívneho predpovedania porúch a prestojov.

 

Transfer výstupov do praxe

Intenzívna interakcia s malými a strednými výrobnými firmami, najmä z oblasti automotíve, ale aj s poprednými výskumnými pracoviskami významných európskych i celosvetových spoločnosti (BSH, Airbus, Festo, atď.) potvrdila vhodnosť voľby metodik a postupov výskumu z projektu AV-SFactory. Prejavilo sa to ich záujmom o spoluprácu s tímom Beset, spol. s r. o. a snahou o vytvorenie zastrešujúcich štruktúr kooperujúcich tímov (klastra) európskeho významu.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?