Biomedical Engineering, s.r.o.

Biomedical Engineering, s.r.o.

Tolstého 3, 040 01 Košice, Slovenská republika

www.biomedicalengineering.sk

V  slovenskej firme  Biomedical Engineering, s. r. o., sa vyrábajú implantáty spôsobom DLMS, teda Direct Laser Metal Sintering. Ide o druh 3D tlače, pri ktorej laserový lúč „spečie“ práškovú vrstvu. Hrúbka vrstvy prášku má pri nanášaní 0,03 milimetra. Je to mimoriadne precízny postup. Firma je držiteľom ISO certifikátu 13485:2016. Na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv má spoločnosť zaregistrovaných viacero kódov pre rôzne oblasti rekonštrukčnej chirurgie. Úzko spolupracuje s Katedrou biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, pod vedením prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD.  a doc. Ing. Radovana Hudáka, PhD. Spoločnosť Biomedical Engneering je  dôkazom, že najnovšie poznatky z vedecko-výskumnej oblasti sú použiteľné a aj využívané v praxi, o čom svedčí aj množstvo uskutočnených operácií, na ktorých sa spoločnosť podieľala.

             Počas svojej histórie firma zaznamenala viacero úspechov aj na medzinárodnej úrovni. Vyrobila, napríklad implantát, ktorý nahradil pacientovi 84 percent tváre. Bola  to unikátna operácia, pre ktorú musel byť implantát špeciálne uspôsobený. Operatérom bol prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta Maxilo-faciálnej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorý je priekopníkom implantátov Biomedical Engneering. Spoločnosť vyrobila aj náhradu sánky pre adolescentú pacientku, kde bolo potrebné, aby implantát dokázal „rásť“ spolu s pacientkou. Túto unikátnu operáciu viedla operatérka doc. MUDr. Dagmar Statelovou, CSc. na klinike  Univerzitnej nemocnice v Martine. Začiatkom roku 2017 sa spoločnosti podaril ďalší unikát v európskeho významu - náhrada hrudnej kosti a časti troch párov rebier u 71- ročnej pacientky s diagnostikovaným tumorom. Bola to osobitne náročná a jedinečná operácia pod vedením doc. MUDr. Antona Dziana, PhD. K ďalším úspechom patrí spolupráca spoločnosti s prof.MUDr. Brunom Rudinským, CSc., z kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Spoločne sa podarilo vyvinúť operačný postup. Výrobou šablóny na resekciu, teda na výrez potrebného tkaniva, možno uskutočniť dve náročné operácie počas jedného zákroku. Prvá operácia spočíva v odstránení kostného tkaniva, napadnutého fybróznou dyspláziou a následne sa, po preliečení, uskutočňuje druhá operácia, pri ktorej sa aplikuje implantát. Výhodou novo vyvinutého postupu je, že obe operácie prebiehajú počas jedného zákroku. Zatiaľ bol takýmto spôsobom operovaný jeden pacient. Znamená to, že organizmus pacienta nebol dvakrát vystavený anestéze  a rekonvalescencia prebehla bez komplikácií. Ušetrili sa aj financie, pretože pacient nemusel byť opakovane hospitalizovaný.

             Výhoda popísaného postupu spočíva v tom, že bola najskôr na plastovom modeli lebky pacienta jedna ku jednej určená presná línia resekcie. Týmto krokom bolo možné zabezpečiť presne definovaný defekt, na ktorý následne spoločnosť navrhla a vyrobila implantát. Okrem samotného implantátu, vznikla aj šablóna, podľa ktorej prebiehala operácia.

             Firma spolupracuje s viacerými klinikami vo svete. Napríklad v Brazílii, Indii a Slovinsku. Vďaka tomu sa spoločnosti darí zachytávať viaceré svetové trendy, aj sa im kvalitou vyrovnávať. Biomedical Engineering je slovenská firma, dosahujúca svetové kvality, čo už dokázala pri unikátnych a úspešných operáciách.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?