EVPÚ a.s.

EVPÚ, a. s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika

www.evpu.sk

EVPÚ, a s., (Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a. s.) je už viac ako 50 rokov výskumno-vývojovou a súčasne výrobnou spoločnosťou v oblasti elektrotechnického priemyslu. Špecializuje sa na výskum, vývoj, výrobu a dodávky zariadení výkonovej elektrotechniky, riadiacich a regulačných obvodov, projektovanie a skúšobníctvo. Cieľom spoločnosti je vývoj sofistikovaných zariadení, dosahujúcich vysokú spoľahlivosť a vysoký užívateľský komfort. Vyznačujú sa kvalitnou diagnostikou, jednoduchým servisom a dlhou životnosťou.

Spoločnosť disponuje, okrem výskumno-vývojových kapacít, aj výrobnou prevádzkou, ktorá zabezpečuje výrobu, montáž a skúšky pre kusovú a malosériovú výrobu.

Celý rozsah podnikateľských aktivít je pokrytý certifikátmi na systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2015 a IRIS.

Nosné programy súčasnej produkcie predstavujú zariadenia pre dopravu, prúdové zdroje, mechatronické systémy, systémy obranného priemyslu a služby v oblasti skúšobníctva a certifikácie.

Komplexná ponuka výskumu, výroby a dodávok zariadení vo sfére výkonovej elektroniky, riadiacich systémov, individuálnych zákazníckych riešení i služieb v oblasti skúšobníctva a certifikácie, posunula ústav na popredné miesta v objemoch produkcie na domácom aj stredoeurópskom trhu.

Najvýznamnejšie výsledky aplikované v praxi

Medzi najvýznamnejšie výsledky z oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú zároveň aplikované v praxi možno zaradiť:

  • statické výkonové meniče pre napájanie pomocných pohonov koľajových vozidiel, trakčné meniče pre hnacie dráhové vozidlá. Tieto zdroje sú založené na vlastnom riadiacom systéme s využitím výkonových polovodičových prvkov a nanomateriálov pre elektrotechniku,
  • statické výkonové meniče určené pre zabezpečenie časovo dlhodobo stabilnej dodávky elektrického prúdu vychyľovacích elektromagnetov a elektromagnetov, zabezpečujúcich fokusáciu zväzku v transportnom systéme urýchľovačov nabitých častíc pre výskum v oblasti jadrovej fyziky,
  • výskum mechatronických systémov, v rámci ktorých boli navrhnuté polohovacie systémy s veľmi vysokou presnosťou a stabilizáciou polohovania, ku ktorým boli implementované sofistikované optoelektronické zariadenia,
  • systémy obranného priemyslu: diaľkovo ovládané zbraňové stanice TURRA30 a GLADIUS, modulárne komponenty pre modernizáciu bojových vozidiel ako aj nezávislý panoramatický pozorovací a zameriavací prístroj veliteľa CMS-1.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?