IPM ENGINEERING, s.r.o.

IPM ENGINEERING, s.r.o.

Sokolská 12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

www.ipmeng.sk

IPM ENGINEERING, s.r.o. Zvolen poskytuje vývojové a konštrukčné služby spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú výrobou a vývojom nových výrobkov (cestných a stavebných strojov, oceľových konštrukcií, poľnohospodárskych strojov a zariadení, rôznych prípravkov, liniek, dopravnej a manipulačnej techniky, špeciálnej techniky) na Slovensku i v rámci EÚ. Spoločnosť bola založená vo februári 2005. Od roku 2017 je začlenená do segmentu ENGINEERING spoločnosti HTC IVESTMENTS, a.s. Bratislava.

V spoločnosti pracujú projekcie: oceľových konštrukcií a prídavných zariadení, hydraulických systémov, elektrických systémov, projekcia a konštrukcia prevodov a transmisií, oddelenie MKP výpočtov.

Pri vývoji výrobkov poskytujeme komplexné služby zahŕňajúce:

  • štúdie uskutočniteľnosti
  • tvorba technického projektu
  • návrh koncepcie a variantných riešení
  • pevnostné a technické výpočty.

Tvorba 3D modelov, konštrukčnej dokumentácie a ilustrácii sa primárne vytvára komplexným softvérovým riešením od spoločnosti PTC: Creo ( Pro/E), Arbortex, Windchill. Pre tvorbu Katalógov Náhradných Dielov využívame softvér eCATALOGizér. Pre tvorbu elektrických schém a zväzkov využíva spoločnosť softvér Engineering Base od spoločnosti AUTOTEC.

Po dohode so zákazníkom možno ukladať vytvorený 3D model, konštrukčnú dokumentáciu a ilustrácie do rôznych výmenných formátov.

Najvýznamnejšie výsledky premietnuté do praxe

Od júna 2010 do februára 2014 spoločnosť realizovala, na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom prostriedku (NFP), uzavretej medzi spoločnosťou IPM ENGINEERING, s.r.o. Zvolen a ASFEU, v partnerstve so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline, projekt ITMS 20220220076: Telemetricky ovládaný hasiaci robotický systém. Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vývojom telemetricky ovládaného hasiaceho robotického systému. Vyvinutý hasiaci robotický systém dokáže nahradiť príslušníkov HaZZ pri lokalizovaní a likvidácií požiarov v cestných tuneloch, podzemných garážach a uzavretých priestoroch. Telemetricky ovládaný hasiaci robotický systém – hasiaci robot, sa skladá z troch hlavných subsystémov s integrovaným prieskumným a navádzacím subsystémom a komunikačným subsystémom:

  • nosič stacionárneho riadiaceho subsystému, je mobilným, veliteľským a komunikačným prostriedkom. Nadstavba je kontajnerového typu konštrukcie aplikovateľná na vhodný podvozok, s riadiacimi pracoviskami, ktorých zariadenia budú použité pre ovládanie a komunikáciu s celým robotom a pre komunikáciu s ostatnými spoluzasahujúcimi zložkami. Súčasťou je klimatizácia a v prípade ohrozenia bezpečného prostredia – filtroventilácia. Súčasťou nadstavby je aj záložný zdroj.
  • nosič hasiaceho subsystému – špeciálny šesť kolesový šmykom riadený bázový podvozok. Podvozok využíva hydrostatický prenos výkonu z motora na kolesá. Ako primárny zdroj výkonu je navrhnutý naftový motor, ako sekundárny zdroj, v prípade núdzového odsunu systému z prostredia, kde nie je možná činnosť naftového motora, slúži elektromotor napájaný z Li-Ion batérie. Konštrukčný návrh podvozku nosiča vychádzal z požiadaviek špecialistov z HaZZ na autonómny alebo diaľkovo riadený protipožiarny zásah v definovanom prostredí. Nosič je doplnený o subsystémy pre aplikáciu hasiacej látky, pre pripojenie na stacionárny hasiaci systém tunela alebo garáže, resp. mobilnej hasičskej techniky, pre tvorbu zásoby hasiacej látky – nádrž pre hasiace aditíva, pre čerpanie a reguláciu parametrov prietoku a tlaku hasiacej látky – čerpadlo, diaľkovo riadené ventily pre rozvod hasiacej látky. Prieskumný a navádzací subsystém je tvorený zariadeniami, umožňujúcimi monitorovanie rizikového prostredia, orientáciu a pohyb v takomto prostredí : termokamera, kamera, senzory vzdialenosti, GPS prijímač, akcelerometer / gyroskop / kompas, akcelerometer (3 osi) / magnetometer (3 osi), snímač uhlovej rýchlosti, piezovibračný snímač, senzor vlhkosti, optický detektor, snímač atmosférického tlaku. Snímače a zariadenia subsystému podporujú možnosť prepojenia s riadiacim systémom, v ktorom sa spracovávajú a vyhodnocujú snímané dáta.
  • nosič technologického a zásahového subsystému vychádza z identického podvozku ako nosič hasiaceho subsystému s rovnakým prieskumným a navádzacím subsystémom. Rozdiel je v nadstavbe, upevnenej v prednej časti korby podvozku, kde namiesto hasiaceho monitora je umiestnený navíjací bubon s ukladacím zariadením pre hadicu a zariadením pre automatické alebo manuálne prepojenie systémov rozvodu a aplikácie hasiacej látky medzi oboma nosičmi.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?