IPM ENGINEERING, s.r.o.

IPM ENGINEERING, s.r.o.

Sokolská 12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

www.ipmeng.sk

IPM ENGINEERING, s.r.o. Zvolen poskytuje vývojové a konštrukčné služby spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú výrobou a vývojom nových výrobkov (cestných a stavebných strojov, oceľových konštrukcií, poľnohospodárskych strojov a zariadení, rôznych prípravkov, liniek, dopravnej a manipulačnej techniky, špeciálnej techniky) na Slovensku i v rámci EÚ. Spoločnosť bola založená vo februári 2005. Od roku 2017 je začlenená do segmentu ENGINEERING spoločnosti HTC IVESTMENTS, a.s. Bratislava.

V spoločnosti pracujú projekcie: oceľových konštrukcií a prídavných zariadení, hydraulických systémov, elektrických systémov, projekcia a konštrukcia prevodov a transmisií, oddelenie MKP výpočtov.

Pri vývoji výrobkov poskytujeme komplexné služby zahŕňajúce:

  • štúdie uskutočniteľnosti
  • tvorba technického projektu
  • návrh koncepcie a variantných riešení
  • pevnostné a technické výpočty.

Tvorba 3D modelov, konštrukčnej dokumentácie a ilustrácii sa primárne vytvára komplexným softvérovým riešením od spoločnosti PTC: Creo ( Pro/E), Arbortex, Windchill. Pre tvorbu Katalógov Náhradných Dielov využívame softvér eCATALOGizér. Pre tvorbu elektrických schém a zväzkov využíva spoločnosť softvér Engineering Base od spoločnosti AUTOTEC.

Po dohode so zákazníkom možno ukladať vytvorený 3D model, konštrukčnú dokumentáciu a ilustrácie do rôznych výmenných formátov.

Najvýznamnejšie výsledky premietnuté do praxe

Od júna 2010 do februára 2014 spoločnosť realizovala, na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom prostriedku (NFP), uzavretej medzi spoločnosťou IPM ENGINEERING, s.r.o. Zvolen a ASFEU, v partnerstve so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline, projekt ITMS 20220220076: Telemetricky ovládaný hasiaci robotický systém. Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vývojom telemetricky ovládaného hasiaceho robotického systému. Vyvinutý hasiaci robotický systém dokáže nahradiť príslušníkov HaZZ pri lokalizovaní a likvidácií požiarov v cestných tuneloch, podzemných garážach a uzavretých priestoroch. Telemetricky ovládaný hasiaci robotický systém – hasiaci robot, sa skladá z troch hlavných subsystémov s integrovaným prieskumným a navádzacím subsystémom a komunikačným subsystémom:

  • nosič stacionárneho riadiaceho subsystému, je mobilným, veliteľským a komunikačným prostriedkom. Nadstavba je kontajnerového typu konštrukcie aplikovateľná na vhodný podvozok, s riadiacimi pracoviskami, ktorých zariadenia budú použité pre ovládanie a komunikáciu s celým robotom a pre komunikáciu s ostatnými spoluzasahujúcimi zložkami. Súčasťou je klimatizácia a v prípade ohrozenia bezpečného prostredia – filtroventilácia. Súčasťou nadstavby je aj záložný zdroj.
  • nosič hasiaceho subsystému – špeciálny šesť kolesový šmykom riadený bázový podvozok. Podvozok využíva hydrostatický prenos výkonu z motora na kolesá. Ako primárny zdroj výkonu je navrhnutý naftový motor, ako sekundárny zdroj, v prípade núdzového odsunu systému z prostredia, kde nie je možná činnosť naftového motora, slúži elektromotor napájaný z Li-Ion batérie. Konštrukčný návrh podvozku nosiča vychádzal z požiadaviek špecialistov z HaZZ na autonómny alebo diaľkovo riadený protipožiarny zásah v definovanom prostredí. Nosič je doplnený o subsystémy pre aplikáciu hasiacej látky, pre pripojenie na stacionárny hasiaci systém tunela alebo garáže, resp. mobilnej hasičskej techniky, pre tvorbu zásoby hasiacej látky – nádrž pre hasiace aditíva, pre čerpanie a reguláciu parametrov prietoku a tlaku hasiacej látky – čerpadlo, diaľkovo riadené ventily pre rozvod hasiacej látky. Prieskumný a navádzací subsystém je tvorený zariadeniami, umožňujúcimi monitorovanie rizikového prostredia, orientáciu a pohyb v takomto prostredí : termokamera, kamera, senzory vzdialenosti, GPS prijímač, akcelerometer / gyroskop / kompas, akcelerometer (3 osi) / magnetometer (3 osi), snímač uhlovej rýchlosti, piezovibračný snímač, senzor vlhkosti, optický detektor, snímač atmosférického tlaku. Snímače a zariadenia subsystému podporujú možnosť prepojenia s riadiacim systémom, v ktorom sa spracovávajú a vyhodnocujú snímané dáta.
  • nosič technologického a zásahového subsystému vychádza z identického podvozku ako nosič hasiaceho subsystému s rovnakým prieskumným a navádzacím subsystémom. Rozdiel je v nadstavbe, upevnenej v prednej časti korby podvozku, kde namiesto hasiaceho monitora je umiestnený navíjací bubon s ukladacím zariadením pre hadicu a zariadením pre automatické alebo manuálne prepojenie systémov rozvodu a aplikácie hasiacej látky medzi oboma nosičmi.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť