Microstep -HDO, s.r.o.

 MICROSTEP – HDO, s. r. o.

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

https://www.microstep-hdo.sk/

Microstep – HDO, s. r. o. je  dodávateľom riešení pre obchodovanie s energiami, energetiku a priemysel. Naše riešenia sú zamerané na dodávateľov energií koncovým zákazníkom, obchodníkov s energiami a manažovanie energií v priemysle. Systémy HDO dodávané našou spoločnosťou využívajú distribučné spoločnosti na Slovensku i v Českej republike.

Naše produkty nachádzajú uplatnenie pomerne v širokom okruhu firiem. Od teplárenstva cez energetiku až po priemysel. Využívajú sa pri výrobe elektriny, v distribučných sústavách, v automatizácii riadenia výroby, v spracovaní meraných dát a v ďalších oblastiach.

Pôsobíme na trhu s produktami pre podporu obchodovania s elektrickou energiou, ponúkame produkty pre meracie, komunikačné a riadiace systémy. Naše špičkové HDO systémy sú naším tromfom. Vyvíjame a dodávame komplexné riešenia v produktových radoch XENERGIE, XAURON a VARIOSTEP, ktoré bližšie predstavujeme na našej www-stránke.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?