K W D s. r. o.

K W D s. r. o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

www.kwd.sk

K W D je strojárska spoločnosť poskytujúca služby v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Komplexne zastrešuje projekty - od návrhu koncepcie produktu až po jeho zavedenie do výroby. V rámci vývoja produktu spoločnosť zabezpečuje, okrem koncepčného a vizuálneho návrhu, aj vypracovanie technického projektu, kompletnú 3D a 2D konštrukčnú dokumentáciu, výpočty a analýzy, ako aj prototypovú alebo zákazkovú výrobu.

             Spoločnosť K W D pôsobí na trhu od roku 1997. Počas tohto obdobia úspešne riešila niekoľko desiatok projektov výskumu a vývoja nielen pre slovenských zákazníkov, ale aj viacerých zahraničných partnerov z Európy a Kanady. Zameriava sa najmä na projekty pre automobilový, gumárenský, stavebný, banský a metalurgický priemysel. Aktívna je aj pri vývoji mobilných poľnohospodárskych a lesných strojov i koľajových vozidiel pre špeciálne účely.

 

             Najvýznamnejšie výsledky

 • Malé motorové vozidlo pre telesne postihnuté osoby,
 • polootočný kolesový nakladač HON 200,
 • banský kĺbový nakladač,
 • banský koľajový žeriav (Ruská federácia),
 • lodný nakladač cementu (Čína),
 • lodný vykladač oxidu hlinitého (Ruská federácia).

 

             Transfer výsledkov do praxe

              Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu, vývoja, inovácií a ich využitie v praxi možno považovať:

 • modernizácia pogumovacej linky V 4 v prevádzke Continental,
 • deliace zariadenie na rezanie dosiek z minerálnej vlny,
 • dieselové úzkorozchodné lokomotívy DS (Egypt),
 • kolesové traktory strednej výkonovej triedy,
 • stabilačná veža na dochladzovanie palivových nádrží,
 • univerzálny nosič náradia MT 8-322.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?