MATADOR Industries, a.s.

MATADOR Industries, a.s.

Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

www.matador-group.eu

Spoločnosť MATADOR Industries, a. s. je strojárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje široké spektrum výroby. Pozostáva z presného CNC obrábania, vývoja a konštrukcie, ktoré sú podporené vysokými kvalitatívnymi štandardmi. Má bohaté skúsenosti s obrábaním, zabezpečuje vŕtanie, frézovanie alebo sústruženie. Moderné strojové vybavenie v rukách  skúsených zamestnancov umožňuje pracovať na zákazkách z rôznych materiálov, zložitých tvarov a veľkostí. Okrem toho ponúka spoločnosť prepracovaný vývoj a montáž jednoúčelových zariadení na zákazku pre rôzne priemyselné odvetvia.

             Najvýznamnejšie výsledky a transfer do praxe

             V oblasti výskumu a vývoja sa spoločnosť orientuje na jednoúčelové stroje a zariadenia s vysokým stupňom automatizácie. Zameraná je predovšetkým na automatizáciu manuálnych operácií, zahŕňajúcu automatizáciou manipulácií v rôznych typoch priemyslu. Tieto vývojové aktivity boli úspešne realizované v komerčných projektoch – napríklad v sklárskom priemysle (RONA – manipulácia so sklom), v ložiskovom priemysle (KOYO, KINEX – automatizácia neobrábacích operácií a kontrola  kvality).

             Do roku 2017 sa spoločnosť, okrem vývoja jednoúčelových strojov, zameriavala na vývoj a výrobu robotických pracovísk spájania a na vývoj, výrobu a odladenie nástrojov na lisovanie častí karosérií pre automobilový priemysel. V tomto segmente boli realizované mnohé  sofistikované komerčné zákazky s reálnym transferom vývojových a inovačných aktivít.

             Na podporu výskumu a vývoja sa MATADOR Industries úspešne uchádzala o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj. V rokoch 2015 – 2018  zrealizovala projekt s názvom: Výskum pokročilých technológií tvárnenia a spájania materiálov a robotizácie technologických procesov vo výrobe komponentov dopravných prostriedkov. Poznatky z tohto projektu boli úspešne prenesené do širokého portfólia rôznych komerčných projektov. Naň nadväzuje projekt nazvaný Výskum a vývoj modulárnych rekonfigurovateľných výrobných systémov s využitím princípov Smart Industry pre oblasť automotive s pilotnou aplikáciou v ložiskovom priemysle. Projekt je v štádiu riešenia s očakávanou realizáciou v praxi po jeho ukončení v roku 2021.

             V roku 2015 získal MATADOR Industries, a. s. prvé miesto v 9. ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky Inovatívny čin roka v kategórii Technologická inovácia za súťažný návrh Aplikácia kolaboratívneho robota. Bolo to ocenenie za nasadenie KUKA LBR iiwa robota vybaveného senzormi. Je určený do prostredia, kde sa voľne pohybujú ľudia. Bol implementovaný do zariadenia na montáž prevodoviek vo výrobnom závode Vrchlabí ŠKODA Auto, pričom aplikácia kolaboratívneho robota bola realizovaná prvýkrát v celom koncerne Volkswagen. Medzi ďalšie výskumno-vývojové aktivity patrí vývoj Vision systému MATADOR. Má široký potenciál nasadenia v aplikáciách „bin picking“ alebo na kontrolu kvalitatívnych parametrov v rámci produkčnej linky.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?