ME-Inspection SK, spol. s r.o.

ME-Inspection SK, spol. s r.o.

Drobného 25A/3585, 841 01 Bratislava, Slovenská republika

www.me-inspection.sk

ME-Inspection SK je malá spoločnosť s viac ako 30 zamestnancami založená v roku 2007 v Bratislave. Špecializuje sa na vývoj, výrobu a realizáciu bezdotykových meracích systémov, na meranie rozmerov (hrúbka, šírka, dĺžka), silových účinkov, na dynamické meranie hmotnosti, inšpekčných systémov, zameraných na kvalitu povrchu výrobkov, kompletnosť výrobkov a výrobu strojov prevažne pre gumárenský a automobilový priemysel. Realizuje štandardný predaj vyrobených produktov, ale zároveň realizuje OEM vývoj a následnú výrobu systému špecifickému zákazníkovi.

Spoločnosť pôsobí vo vyše 30 výrobných závodoch, v 22 krajinách na 4 kontinentoch. Medzi hlavných zákazníkov patria spoločnosti Continental, Goodyear a Pirelli. Od roku 2012 každoročne firmu oceňujú zákazníci najvyšším hodnotením dodávateľa – ratingom “A”. Hodnotenie zákazníkov je komplexným ukazovateľom kvality výrobkov, včasnosti dodávok, rýchlosti inštalácie, kvality a rýchlosti servisného zásahu, dôveryhodnosti a uspokojovania potrieb zákazníkov – neustáleho zlepšovania výrobkov a vývoja nových produktov.

ME-Inspection SK kladie dôraz na:

  • dlhodobú a stabilnú spoluprácu so zákazníkmi zabezpečenú dôsledným dodržiavaním dohôd, korektným prístupom a otvorenosťou,
  • dlhodobú, čestnú a férovú spoluprácu s výrazným sociálnym podtónom so zamestnancami. Prioritou spoločnosti je nízka fluktuácia zamestnancov, čo kladie vysoké nároky na výber zamestnancov, kde je dôležitá profesionalita a odbornosť uchádzača a kompaktnosť tímu / kolektívu,
  • dlhodobú spoluprácu s vysokými a strednými školami. Firma realizuje školiaci program pre študentov, od spolupráce pri stredoškolskej odbornej činnosti, cez praktickú maturitu, vysokoškolskú odbornú činnosť, bakalárske a diplomové práce. Prioritou je kvalitné vzdelanie spolupracujúceho študenta, ktorý výsledkami na škole a medzi spolužiakmi robí tú najlepšiu reklamu spoločnosti,
  • dlhodobé budovanie korektných vzťahov s dodávateľmi včasným platením faktúr, férovým reklamačným konaním a stabilnou spoluprácou.

Najvýznamnejšie výsledky

V porovnaní s domácou konkurenciou možno konštatovať len čiastočné prekrytie malého počtu produktov. Čo sa týka zahraničnej konkurencie, rozloženiu a rozsahu portfólia produktov spoločnosti konkurujú viaceré firmy, prevažne z krajín EÚ a USA. Na jeden konkrétny produkt pripadajú maximálne 2 alebo 3 konkurujúce spoločnosti v celosvetovom meradle v porovnateľnom stupni kvality produktu. Rozsahom portfólia meracích a inšpekčných systémov v gumárenskom priemysle nemá spoločnosť ME-Inspection SK konkurenciu.

Všetkým produktom, ktoré ME-Inspection Sk predáva, predchádzal interný vývojový proces. Pozostáva z vývoja mechanickej časti zariadení, elektrického návrhu, návrhu riadenia systému, zberu spracovania a vyhodnotenia nameraných dát, spracovaniu nameraných dát. Vzhľadom na komplexnosť vyvíjaných systémov sa vývoj produktu realizuje výhradne internými kapacitami tak, aby sa dosiahli vysoké požiadavky na kvalitu produktu, jeho efektívnu výrobu a ľahkú opraviteľnosť, s prihliadnutím na prediktívnu údržbu s podporou prvkov Industry 4.0.

Najvýznamnejším výsledkom vo výskume, vývoji a inováciách sú presné a extrémne rýchle merania fyzikálnych veličín a spracovanie dát v štandardnom priemyselnom prostredí.

Transfer výstupov do praxe

Produkty na kontrolu farebného značenia pneumatík, kontrolu kompletnosti potlače na bočnici pneumatiky, meranie uniformity a hádzavosti pneumatík.

Medzi najpredávanejšie produkty spoločnosti, (podľa počtu kusov), patrí systém na online meranie kvality behúňových profilov v procese výroby pneumatík. Pozostáva z merania hrúbky (presnosť ±8µm), šírky profilu (presnosť ±100µm), dĺžky profilu (presnosť ±500µm ) a hmotnosti profilu (presnosť ±10g ( max. zaťaženie 50kg) / presnosť ±2g (max. zaťaženie 10kg)) pri pohybe profilu 60 – 90 m / min v štandardných výrobných podmienkach.

Z pohľadu výpočtového výkonu spracovania veľkých dát a spracovania obrazu patrí medzi najzložitejšie produkty systém na kontrolu povrchu bočnice pneumatiky. Kontroluje kvalitu a kompletnosť potlače, nachádzajúcej sa na pneumatike. Správnosť produktu sa posudzuje ako rozdiel požadovanej potlače voči nameraným 3D dátam. Z merania jednej bočnice pneumatiky, so šírkou meracieho pásma 50 mm, vzniká 500MB súbor 3D dát (point cloude), ktorý sa spracováva na serveri s dvomi grafickými kartami Tesla V100. Na kontrolu jednej pneumatiky sú potrebné priemerne 2GB dát. Najmenšia detekovateľná chyba na bočnici pneumatiky predstavuje štvorec s rozmermi 0,2 mm x 0,2 mm x 0,2 mm.

Medzi najkomplexnejšie produkty, z pohľadu integrácie vývoja a výroby extrémne presnej mechaniky, náročnosti a komplexnosti riadiaceho systému, spracovania obrazu a komplexnej stability systému, patrí tester uniformity pneumatík s integrovaným systémom na meranie hádzavosti pneumatiky a vyhodnotenie defektov montáže pneumatiky.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť