MicroStep, s.r.o.

MicroStep, s.r.o.

Vajnorská 158, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

www.microstep.sk

Výskum, vývoj a výroba CNC technologických komplexov na delenie materiálov plazmou, kyslíkom, laserom a vodným lúčom, charakterizuje vedeckú, výskumnú, vývojovú, inovačnú a výrobnú orientáciu spoločnosti MicroStep, spol. s.r.o.

Zaoberá sa vývojom, výrobou a dodávkou zložitých energolúčových CNC rezacích centier ( plazma, laser, kyslík, vysokotlaková voda ) , ktoré umožňujú tvarové rezanie plechov a rôznych 3D útvarov, ako sú rúry, profily rôznych prierezov, viek tlakových nádob, atď. V týchto systémoch môžu byť kombinované rôzne rezacie technológie ( napr. plazma a kyslík, plazma a vysokotlaková voda, atď.) Tieto sú ešte doplnené o technológiu vŕtania presných otvorov, rezania závitov do otvorov, ako aj technológiou popisovania dielcov (vibračným perom, laserom, injektom, atď.). Ide o zákaznícky orientované systémy zostavované podľa špecifických požiadaviek konkrétnej produkcie. Produkty firmy sa využívajú v širokej oblasti strojárskej výroby, všade tam , kde je potrebné presné tvarové rezanie dielcov. Ako príklad možno uviesť výrobu lodí, rôznych strojov, segmentov oceľových konštrukcií, atď.

Počas svojej existencie, od roku 1991, dodala firma 2 600 CNC strojov do 53 štátov sveta. Ročná produkcia firmy predstavuje asi 200 strojov v objeme približne 34 miliónov EUR, pričom 95 percent produkcie sa exportuje. Firma má 450 zamestnancov, z toho 45 pracuje vo výskume a vývoji. Disponuje vybudovanou výskumnou a výrobnou základňou sústredenou v novovybudovanom Administratívnom a vývojovom centre v Bratislave a dvoch výrobných závodoch v Partizánskom a  Hriňovej. Vysokou kvalitou dodávaných systémov, ako aj špičkových inovatívnych riešení, sa firma MicroStep zaradila medzi najvýznamnejších dodávateľov v predmetnej oblasti v globálnom meradle.

Najvýznamnejšie výsledky a ich transfer do praxe

Výskumné a inovačné aktivity firmy MicroStep, spol. s r. o. sú zamerané na zvýšenie presnosti rezacieho procesu, najmä v oblasti rezania tvarovo zložitých rezných hrán potrebných pre následné zváracie procesy a automatizovanie procesov nakládky, vykládky a triedenia vyrezaných dielcov. Cieľom je produkovať vysoko sofistikované výrobné bunky , ktoré možno zapojiť do procesu automatizovanej výroby podniku tak, aby zodpovedali trendom vízie Industry 4.0. S tým súvisia aj procesy preventívnej údržby a simulácie výrobného procesu s možnosťou jeho využitia v nadradených informačných systémoch plánovania produkcie na úrovni podniku.

Pri vývoji týchto systémov firma spolupracuje s pracoviskami STU v Bratislave. Ide o spoluprácu s FEI STU a SjF STU pri riešení výskumných úloh formou projektov z APVV a formou stimulov na výskum a vývoj, poskytovaných MŠVaV SR. Spolupráca je zameraná na riešenie úloh, ktoré majú charakter priemyselného výskumu, pričom ide o riadenie a konštrukčné riešenia mechatronických systémov – CNC strojov na delenie materiálov.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť