NES Nová Dubnica s.r.o.

NES Nová Dubnica s.r.o.

M. Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica

www.nes.sk

Vedeckovýskumná činnosť spoločnosti NES Nova Dubnica, s. r. o. sa venuje predovšetkým oblasti výkonovej elektroniky. Sú to napájacie zdroje pre špeciálne aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká kvalita výstupného signálu v zmysle presnosti a zvlnenia. Ide hlavne o napájacie zdroje pre katódovú ochranu potrubí, pripadne iných objektov a pre galvanicky priemysel, kde sa vyžadujú zdroje s vysokým výstupným prúdom.

 

Najvýznamnejšie výsledky a ich transfer do praxe

Z kategórie špeciálnych zdrojov spoločnosť vyvíja a vyrába najmä zdroje s vysokým výstupným napätím, ako aj zdroje pre plazmatróny. Vyvíjane produkty sú založene na baze najnovších polovodičových prvkoch, čo umožňuje dosiahnuť ich vysokú účinnosť. Druhou oblasťou, v ktorej sa spoločnosť angažuje, je vývoj trakčnej techniky, ako sú trakčne usmerňovače, regulátory výkonu dieselelektrických lokomotív, frekvenčne meniče a prevodníky medzi rôznymi druhmi elektrických veličín.

Spoločnosť NES Nova Dubnica, s. r. o. sa venuje aj vývoju testovacích zariadení a meracej techniky. Ide o vývoj meračov izolačného odporu, testerov a ďalších špeciálnych komponentov. Vyvinuté testovacie zariadenia sú nasadene v rôznych odvetviach priemyslu, od gumárenského až po železničné a koľajové vozidla. Firma sa angažuje aj v oblasti elektromobility. Konkrétne sa zaoberá vývojom modulov zdroja pre nabíjačky vozidiel na elektricky pohon.

V oblasti špeciálnych aplikácii je nutné spomenúť vývoj a výrobu zdroja pre robotické pracovisko v Európskej Organizácii pre jadrový výskum – CERN. Zaujímavou aplikáciou bola dodávka napájacích zdrojov pre nanášanie supravodivých materiálov pre České vysoké učení technické. Ako príklad, úspešne vyvinutého produktu a jeho nasadenie do praxe pre špeciálne aplikácie, možno uviesť aj vodou chladený napájací zdroj. Využíva sa na napájanie zariadenia, slúžiaceho na ťahanie kryštálov satiru. Aj v tomto prípade boli kladene veľmi vysoké nároky na presnosť a stabilitu výstupného napätia zdroja. Spoločnosť vyvinula a úspešne nasadila do praxe tester, ktorý slúži na testovanie rychlovypínačov. Rychlovypínače predstavujú dôležitý ochranný prvok motorov dopravných prostriedkov a trakčných meniarni. Ich spoľahlivá funkcia dokáže ochrániť motor vozidla do niekoľkých milisekúnd. Pre ich správne fungovanie je potrebná pravidelná kontrola. Práve na tento účel slúži tester rychlovypínačov.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?