PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika

www.pzvar.sk

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno-vývojová spoločnosť, realizujúca výskum a  vývoj v oblastiach high - tech technológií zvárania, automatizácie technologických postupov, vývoji a dodávkach jednoúčelových zváracích strojov, vysoko produktívnych robotizovaných zváracích liniek, elektronovolúčových zváracích komplexov, plazmových rezacích centier, vo zváraní laserom a elektrónovým lúčom pre zákazníkov, materiálovej diagnostike, certifikácii osôb vo zváraní a NDT, certifikácii systémov kvality, certifikácii výrobkov, vzdelávaní, vydávaní odbornej literatúry a časopisu ZVÁRAČ - profesionál.

             Strategickým cieľom spoločnosti je zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na základe využívania výsledkov vlastného výskumu, vývoja a inovácií,  s dôrazom budovať spoločnosť ako „Centrum high-tech technológií vo zváraní“. Spoločnosť je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj od MŠVVaŠ SR v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. a držiteľom Certifikátu kvality podľa EN ISO 9001:2015. Spoločnosť je v súčasnosti jedným z lídrov vo zváraní komponentov z hliníkových zliatin v strednej Európe. Priamu konkurenciu má predovšetkým v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Doteraz exportovala pre Nemecko viac ako 6 000 000 kusov zváraných komponentov do systémov nezávislého vykurovania osobných a nákladných automobilov. Za posledné dva roky vyrobila na elektrónovolúčových zváracích komplexoch viac ako 750 000 komponentov do systému vykurovania elektromobilov, ktoré boli dodané automobilkám v krajinách EÚ, Japonska a Číny. Vytvorilo sa viac ako 20 nových pracovných miest.

              Najvýznamnejšie výsledky

             Dosiahnuté výsledky vlastného výskumu a vývoja sú dlhodobo oceňované v kategórii Výrobkových aj Technologických inovácií  v súťaži Ministerstva hospodárstva (MH) SR:

 1. Cena ministra hospodárstva SR  za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií"INOVATÍVNY ČIN ROKA 2018" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G“.
 2. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2016" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EWB TWIN BEAM AUTOMATIC SYSTEM 1G".
 3. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2015" v kategórii „Inovácia služby“ za súťažný návrh „Výučbový portál e-learning”.
 4. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2013" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO”.
 5. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2012" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Automatizovaný technologický komplex PZ VESSELWELD 2000”.
 6. Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2010" v kategórii „Technologická inovácia „za súťažný návrh: "High-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoretého jadrového paliva".

             Transfer výstupov do praxe

             Vývoj inovatívnych zváracích zariadení. Zariadenia pre zváranie elektrónovým lúčom sú určené na automatizované zváranie dielcov vo vákuových zváracích komorách. Sú dodávané so strednofrekvenčným energoblokom s pulznou reguláciou výkonu od 0 do 30 kW a s urýchľovacím napätím 30 až 60 kV, s vysokou stabilitou zváracích parametrov. Proces zvárania je plne automatizovaný s využitím distribuovaného riadiaceho systému. Zariadenia sú dodávané "na kľúč" spolu s technologickými postupmi zvárania.

Najvýznamnejšie aplikácie elektrónovolúčových zváracích komplexov:

 1. PZ EZ ZPH na zváranie komponentov hydromotorov
 2. PZ EZ 30JS JUMBO pre jadrovoenergetický priemysel
 3. Výučbový elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EWB TWIN BEAM AUTOMATIC pre MTF STU so sídlom v Trnave
 4. Tri komplexy PZ EZ Twin automatic system 1G pre zváranie komponentov z hliníkových zliatin pre automobilový priemysel novej generácie.

V oblasti laserového zvárania: Automat PZ LBW02 AUTOMOTIVE pre laserové rotačné zvary.

Inovatívne technológie zvárania. Najvýznamnejšie aplikácie:

 1. Zváranie absorpčných puzdier pre vyhorené palivo reaktora VVR 440 a VVR 1000
 2. Technológia zvárania tlakovo liatych Al zliatin
 3. Technológia zvárania rotorov turbokompresorov z Ti zliatin
 4. Laserové zváranie komponentov veterných elektrární a súčiastok pre automotive
 5. Robotizované zváranie komponentov „crash boxov“ pre automotive.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?