VUKI a.s.

VUKI a.s.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36, Slovenská republika

www.vuki.sk

Výskumný ústav káblov a izolantov, predchodca VUKI a.s., vznikol v roku 1950, v bývalom Československu, ako výskumná základňa podnikov Kablo a Elektro.  Firma v súčasnosti využíva know-how svojho predchodcu pri inžinierskej výrobe káblov, vodičov a impregnantov, realizáciou výsledkov vlastných výskumných a vývojových aktivít.

VUKI a.s. sa orientuje na výskum, vývoj a výrobu káblov, vodičov, elektroizolačných lakov a živíc. Zásluhou vlastného výskumu, vývoja a inovačných aktivít predstavuje stabilný stredný podnik, s výhradne slovenským kapitálom. Už od roku 1950 sa zameriava na výrobu špecialít a inžinierskych riešení vo sfére káblového a elektrotechnického priemyslu.

             Firma sa aj v súčasnosti orientuje na výrobu špeciálnych káblov a vodičov, predovšetkým inžinierske riešenia a výrobu pre konkrétnych zákazníkov.

Aktivity vo výskume, vývoji a realizácii špeciálnych konštrukcií, predovšetkým priemyselných káblov pre energetiku určených pre prenos energie alebo signálov v náročných geografických a environmentálnych podmienkach sú, okrem zvýšenia vývozu, aj významnou príležitosťou pre ďalší rozvoj. Firme sa podarilo dostať do databázy spoľahlivých dodávateľov kabeláže viacerých významných projekčno-realizačných inštitúcií, zaoberajúcich sa výstavbou priemyselných a energetických komplexov na celom svete.

VUKI a.s. je v súčasnosti vo výskume, vývoji a realizácii elektroizolačných materiálov pre elektrické točivé stroje a transformátory, jediným výrobcom lakov a živíc v strednej Európe. Zásluhou vlastného výskumu a vývoja konkurujú tieto výrobky svetovým a európskym producentom, medzi ktorých patria - Axalta, Elantas, Von Roll a AEV. Systematický výskum, vývoj a realizácia v tejto oblasti pomáha spoločnosti udržiavať si takúto pozíciu už takmer 30 rokov.

Najvýznamnejšie výsledky

Viaceré výrobky sú chránené patentami, ocenené na medzinárodných veľtrhoch (Zlatá Incheba, Slovak Gold, Elosys, Amper, Inovatívny čin). Za posledných 15 rokov firma získala 3-krát ocenenie Zlatý Amper, 10-krát ocenenie Elektrotechnický výrobok roka na veľtrhu Elosys a 6-krát prvé až tretie miesto v súťaži Inovatívny čin roka. Firma, od svojho založenia, podala niekoľko desiatok prihlášok patentov. V rokoch 2018-2019 participuje, ako pôvodca alebo vlastník, na jednom patente, štyroch prihláškach patentu a dvoch prihláškach úžitkových vzorov.

     VUKI, a. s., je držiteľom certifikátov ISO 9001, 14001. Od roku 2001 je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Postupne, od roku 2005, rieši 18 výskumných projektov s podporou APVV. Od roku 2004 spoločnosť realizovala  6 projektov s príspevkom zo Štrukturálneho fondu EÚ.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?