Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika

www.uniza.sk

Veda, výskum a umelecká tvorba na univerzite sa rozvíjajú v duchu akademických slobôd – slobodného vedeckého bádania, výskumu, vývoja, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Na základe doterajších výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti, riešenia projektov z domácich a zahraničných grantových schém, projektov zo štrukturálnych fondov, projektov Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity, centier excelentnosti a kompetenčných centier, centier aplikovaného výskumu rezultovali prioritné smery výskumu na Žilinskej univerzite.

Najvýznamnejšie oblasti výskumu:

  • inteligentné dopravné systémy: doprava, dopravný prostriedok, logistické systémy, dopravná cesta, inteligentné mestá – Smart Cities, prognózovanie a modelovanie dopravných systémov. Dopravná a tarifná politika štátu, (harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru), podnikateľské prostredie primárne v oblasti poskytovania dopravných a poštových služieb,
  • inteligentné výrobné systémy: výroba, budovy, materiály, Factory of Future, inovácie výrobkov, moderné konštruovanie a simulácie pokrokových technológií a služieb,
  • bezpečnosť: budovanie komplexnej bezpečnosti spoločnosti, krízového manažmentu a ochrany osôb, majetku, informácií a životného prostredia, zvyšovania úrovne bezpečnosti kritickej infraštruktúry, bezpečnej a ekologickej dopravnej cesty a dopravy.

Podporné oblasti výskumu:

  • biomedicínske a materiálové inžinierstvo: inovačné riešenia diagnostiky v zdravotníctve s aplikáciou nových technológií a služieb, materiálové inžinierstvo a materiálový dizajn,
  • elektrotechnika a energetika: elektrotechnológie, elektronika, fotonika, silnoprúdová elektrotechnika, energetické zdroje budúcnosti so zameraním na „Green Energy“, 12 obnoviteľné zdroje energie (OZE), energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne riešené stavby vzhľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,
  • životné prostredie: molekulárna diagnostika divožijúcej bioty, chemizmus a biotický monitoring vôd vysokých pohorí vrátane terénneho výskumu, teoreticko-experimentálne analýzy znečisťovania životného prostredia vplyvom dopravy a analýzy vplyvu znečistenia na materiály, dopravnú cestu a dopravné prostriedky,
  • informačné a komunikačné technológie: implementácia najmodernejších sieťových riešení pre podporu všetkých oblastí výskumu univerzity so zameraním na fotonické, SAT, terestriálne, multimediálne technológie,
  • „Mediatéka“ ako nový typ znalostného centra, komunikačná bezpečnosť, IoT (Internet of Things), atď.,
  • aplikovaná matematika a kvantitatívne metódy pre všetky oblasti výskumu UNIZA, o sociálne (spoločenské) a behaviorálne vedy: výskum a manažment procesov tvorby a šírenia znalostí a technológií, politika a nástroje open access, difúzia znalostí a ochrana duševného vlastníctva, riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, výskumy v oblastiach kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva, výskum dejín knižnej a hudobnej kultúry,
  • vzdelávanie pre 21. storočie je zamerané na pedagogickú vedu a výskum vo väzbe na nové technológie a podmienky.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť