ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

Južná trieda 95, 041 24 Košice, Slovenská republika

www.ztsvvu.eu

Spoločnosť ZTS VVÚ Košice, a.s. je pokračovateľom vyše 100 ročnej tradície strojárstva v Košiciach. Participovala na písaní dejín československého strojárstva. Od roku 1976 sa zaoberá výskumom, vývojom a výrobou komplexných riešení s vysokým stupňom inovácie, automatizácie a robotizácie, s využitím najnovších technológií pre tieto oblasti:

  • environmentálne riešenia pre spracovanie a skladovanie jadrových odpadov,
  • riešenia pre inováciu priemyselných procesov,
  • riešenia pre security, obranu a krízové situácie.

Najvýznamnejšie výstupy transferu do praxe

Inovatívne riešenia sa vyvíjajú na báze robotov, manipulátorov a teleoperátorov. Našli uplatnenie pri spracovaní a likvidácii jadrového odpadu, pri vyraďovaní zariadení v jadrovej energetike z prevádzky, v účelových strojoch a zariadeniach, automobiloch a servisných platformách pre krízové situácie ako aj v inováciách priemyselných procesov v kovospracujúcom, papierenskom, drevospracujúcom, hutníckom a chemickom odvetví.

Osobitnou kapitolou je spolupráca so zahraničnými výskumnými inštitúciami a univerzitami, ktorá viedla ku komerčným úspechom spoločnosti doma a v zahraničí.

Vlajkovou loďou a mimoriadne významnou je spolupráca vo výskume, vývoji riešení a dodávok do CERN-u v Ženeve. Výsledkom tejto kooperácie je, že naše robotické riešenia boli ocenené prestížnou cenou „Zlatý Hadrón“.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?