VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina, Slovenská republika

www.vutch.sk

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) – CHEMITEX, spol. s r. o. si v roku 2020 pripomína 50.výročie založenia. Predstavuje jediné komplexné pracovisko na Slovensku, ktoré svoje aktivity orientuje na textilný a odevný priemysel s prepojením na vláknarenský a chemický priemysel. Vo výskume a vývoji nemá ústav v rámci Slovenskej republiky priamu konkurenciu pre textilný a odevný priemysel. Potrebné kooperačné služby sú vhodne dopĺňané prostredníctvom kapacít vo výrobných firmách (napr. poloprevádzkové a prevádzkové skúšky). Špecializované služby, resp. využitie odborných kapacít zo základného výskumu, sú zabezpečené v rámci kooperácie, resp. priamou spoluprácou na výskumných projektoch so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Žilinskou univerzitou v Žiline, alebo ústavmi Slovenskej akadémie vied. Významnú pozíciu má ústav na trhu v rámci Slovenskej a Českej republiky vo sfére skúšania a certifikácie v  textilnej humánnej ekológii. Ústav je jediným členom, na uvedenom teritóriu, v medzinárodnom združení OEKO-TEX®, s oprávnením vydávania OEKO-TEX® certifikátov o kvalite a zdravotnej bezpečnosti textilu a odevov s celosvetovou platnosťou. V tejto oblasti spolupracuje s ďalšími európskymi inštitútmi napr. OETI Viedeň, Rakúsko, IW Lodž, Poľsko. Na národnej úrovni pôsobí v pozícii notifikovanej osoby NO 1296 s oprávnením posudzovania zhody a vydávania certifikátov EÚ skúšky typu pre osobné ochranné prostriedky v rozsahu osvedčení o akreditácii č.P-002 a S-068. Významne tak pôsobí pre uvedený sortiment v rámci procesov verejného obstarávania a výberových konaní v SR. Zároveň spolupracuje s podobnými notifikovanými osobami v ČR, napr. TZÚ Brno, ITC Zlín, VÚBP Praha.

V minulosti mal ústav aj textilnú výrobu, zameranú na sortiment technických textílií a strojársku výrobu, orientovanú na koalescenčné odlučovače pre ČOV a zariadenia z vlastného vývoja. Najväčší objem predstavovala chemická výroba, chemické špeciality s vysokou pridanou hodnotou, ktorá bola ukončená v r. 2018 z dôvodu uplatňovania novej chemickej legislatívy REACH.

V súčasnosti sú predmetom výskumu, vývoja a inovácií najmä:

  • výskum v oblasti inteligentných textílií a odevov s využitím progresívnych nanotechnológií pre ich úpravu a zušľachťovanie a aplikáciou progresívnych technológií napr. nízkoteplotnej plazmy na úpravu,
  • výskum v oblasti technických a multifunkčných textílií s využitím pre rôzne oblasti spoločenského využitia, priemyselných a iných odvetví,
  • komplexné služby v oblasti skúšania a certifikácie textilných a odevných výrobkov a časti výrobkov spotrebnej chémie v akreditovaných skúšobných laboratóriách autorizovanej osoby SKTC-119,
  • posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov a hračiek, podľa národnej a európskej legislatívy v pozícii autorizovanej osoby SKTC 119 a notifikovanej osoby č.1296.

Najvýznamnejšie výsledky

Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu a vývoja za posledných 20 rokov patria:

  • antibakteriálne aditívum BIOSTAT využívané vo vláknarenskom a stavebnom priemysle na účinnú antibakteriálnu úpravu textilných vlákien, náterových a stavebných hmôt,
  • ochranná textília TRICOMASK, s podielom elektricky vodivých vlákien, na dosiahnutie maskovacieho účinku v oblasti infračerveného žiarenia, určená pre špeciálne účely v armáde,
  • multifunkčná textília s vysokým hydrofóbnym účinkom na báze nanosólov a samočistiacim efektom, s digitálnym kamuflážnym vzorom, zníženou horľavosťou a antibakteriálnou nanoúpravou. Z multifunkčnej textílie bolo pripravených 7 prototypov poľnej uniformy pre Armádu SR,
  • výskum v oblasti technológie aplikácie nízkoteplotnej plazmy na funkcionalizáciu povrchu textilných materiálov, vrátane vývoja a výroby prototypu zariadenia ZUP 400 na predúpravu textílii s nízkoteplotnou plazmou v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
  • výskum a vývoj prototypu inteligentného odevu pre mobilné monitorovanie vitálnych funkcií človeka, v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, ocenený Zlatou Fatimou na výstave TMM Trenčín.

Transfer výstupov do praxe

Za posledných 20 rokov boli vybrané nasledovné tri príklady realizácie výsledkov výskumu a vývoja v priemyselnej praxi.

BIOSTAT® je anorganický antimikrobiálny prípravok, mikronizované práškové plnivo na báze oxidu, alebo soli kovu dopovaného striebrom v aktívnej forme. Produkt je vyrábaný pod ochrannou známkou BIOSTAT®, ktorej výhradným vlastníkom je VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina. Vyrába sa v piatich základných kvalitách (BIOSTAT®-A, BIOSTAT®-B, BIOSTAT®-K, BIOSTAT®-L a BIOSTAT®-T) v závislosti od účelu použitia.

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Geologická 1, 821 06 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť