Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení.

Aktuality

Novozvolené Prezídium ZPVVO a novozvolená DR ZPVVO

Na základe výsledku volieb Prezídia ZPVVO a Dozornej rady (DR) ZPVVO na Valnom zhromaždení (VZ) ZPVVO, ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2021, sa po ukončení VZ ZPVVO zišlo na svojom prvom mimoriadnom spoločnom zasadnutí novozvolené Prezídium ZPVVO a novozvolená DR ZPVVO. V...

Voľba nového Prezidenta a Viceprezidenta ZPVVO

ZPVVO oznamuje, že Prezídium ZPVVO zvolilo na svojom riadnom zasadaní dňa 31. marca 2021, namiesto zosnulého Dr. h. c., doc. Ing. Jozefa Budaya, CSc., za nového Prezidenta ZPVVO Dr. h. c., Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof.

Nezištná pomoc pre Slovensko

ZPVVO ako členská organizácia Republikovej únie zamestnávateľov SR podporilo boj s koronavírusom darom zariadení, ktoré boli vyvinuté v rámci priemyselného výskumu a vývoja v našej členskej organizácii EVPÚ, a. s. , Nová Dubnica.V boji proti novému koronavírusu bude v...

Rýchly kontakt

+421 908 863 944

zpvvo@zpvvo.sk

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Kontaktujte nás

Máte záujem o členstvo v ZPVVO? Máte otázky týkajúce sa výskumno-vývojových projektov? Chcete vedieť ako môže ZPVVO pomôcť aj Vašej organizácii?